👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete Skapande

Skapad 2017-09-11 13:43 i Bergviks förskola Söderhamn
Förskola
Vi kommer under läsåret ha skapande som ett gemensamt projekt på förskolan.

Innehåll

Nuläge

Vi kommer under läsåret att samarbeta med kulturskolan genom rytmik för barn födda -13 och drama för barn födda -12. Detta gav oss inspiration till att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina skapande förmågor och olika sätt att kommunicera. 

Mål

Vi vill att alla barn 

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, (Lpfö 98 rev -16) 

Syfte

Vårt syfte är att genom detta projektarbete skapa en röd tråd i vår verksamhet och att vi även kan få in våra prioriterade mål samt övriga läroplansmål. 

Genomförande

Avdelningarna kommer ha egna aktiviteter. Barn födda -13 till -14 kommer även att ha gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna. 

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentation sker till största delen avdelningsvis, men kommer även att ske över avdelningarna.

Ansvar

All personal.

Uppföljning

Då vi ser detta projekt som en del av våra prioriterade mål kommer detta att följas upp samtidigt som dem.

De aktiviteter vi gör tillsammans över avdelningarna följs upp och utvärderas på gemensam planeringstid på måndagarna. Där informerar vi även om avdelningarnas egna arbete.