👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - Boksamtal ht 17 . 10 kompisböcker

Skapad 2017-09-11 13:43 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Boksamtal - 10 kompisböcker
Förskola
10 kompisböcker bygger på punkter ur barnkonventionen och syftar till att göra barn medvetna om sina rättigheter.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Under höstterminen har LiCa förskolor fokus på värdegrunden samt språk. Barnen är bekanta med högläsning i grupp och efterföljande boksamtal utifrån LiCa förskolors boksamtalsmall. Böckerna vi kommer utgå från när vi har boksamtal denna termin är 10 kompisböcker som bygger på barnkonventionen.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte med aktiviteten är att göra barnen medvetna om rättigheter de har samt att utveckla deras språkliga förmåga genom boksmtalen.

Mål - se läroplanskopplingar längre ner.

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 är uppmärksamma och nyfikna på innehållet i böckerna

reflekterar kring innehållet i böckerna

reflekterar kring begrepp som lyfts ur böckerna

lyssnar när kompisar reflekterar

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Böckerna tar upp en varsin punkt ur barnkonventionen. Vi kommer arbeta med en bok i taget, hur många tillfällen per bok kommer variera utifrån barnens intressen för ämnet som boken behandlar. Efter att ha läst boken kommer ett boksamtal hållas samt efterföljas av en aktivitet. Varje aktivitet planeras i finplaneringar inför varje tillfälle. Fokus ligger på att barnen ska få reflektera om bokens innehåll samt sin egen situation kopplat till ämnet i boken.

Förutsättningar - Aktiviteten kommer ske en eftermiddag i veckan med barn i åldern 3-4år. ca 16 barn och 2 pedagoger.

Dokumentation - Genom unikum samt genom alster på väggarna

Förberedelser, böckerna 10 kompisböcker från barnkonventionen. se finplaneringar för material till varje enskilt tillfälle/bok.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016