👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smådjursdetektiverna

Skapad 2017-09-11 13:47 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss fakta om några vanliga smådjur i vår närmiljö.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska kunna

 • genomföra systematiska undersökningar och dra slutsats av dem.
 • begrepp tex: föda, utseende och använda dem när jag skriver faktatext. 
 • dokumentera mina naturvetenskapliga undersökningar och observationer med text och bild.
 • söka information i olika källor
 • dokumentera min information i en sexfältare.
 • använda informationen i en faktatext

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska träna genom att

 • lyssna på instruktionen och vara aktiv och delta i  undersökningarna tillsammans i grupp.
 • aktivt delta i samtal kring text och film.
 • läsa faktatexter.
 • titta på film för att få fram fakta.

.

Jag ska visa detta genom att

 • läsa faktatexter anpassade för åldern.
 • söka fakta från olika källor och undersökningar.
 • planera min text med sexfältare.
 • dokumentera min fakta med hjälp av något digitalt verktyg.
 • skriva faktatext och ta egna bilder eller leta upp bilder i andra källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3