👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2 räknesätt

Skapad 2017-09-11 13:47 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi arbetar med två räknesätt, addition och subtraktion.

Innehåll

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva ditt tillvägagångssätt när du löser uppgifter

- beskriva matematiska begrepp

- använda matematiska metoder 

 

Undervisning:

Vi kommer att träna på:

- att göra uppställningar med addition

- att göra uppställningar med subtraktion

- prioriteringsregeln (både med och utan paranteser) 

- ekvationer

- att förstå sambandet mellan addition och subtraktion

 

Vi kommer att använda olika spel, diskussioner, genomgångar, laborativt material och matteboken för att träna.

 

Begrepp: term, summa, differens, skillnad, prioritera, parantes, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6