👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Matematik klass 1 ht 2017

Skapad 2017-09-11 13:51 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Grundskola 1 Bild Matematik
Grundläggande förståelse för addition, subtraktion, klockan, symmetri och geometri.

Innehåll

Mål 1: Att eleven behärskar addition och subtraktion 0-10

Vilket innebär:
Att jag kan räknesätten addition och subtraktion 0-10.
Att jag förstår att addition och subtraktion hör ihop.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att de kan addition och subtraktion.
Att eleven visar förståelse för att addition och subtraktion hör ihop.

Mål 2: Att eleven kan olika former

Vilket innebär:
Att jag kan formerna rektangel, triangel, kvadrat och cirkel.
Att jag kan förklara muntligt vad som kännetecknar en rektangel, triangel, kvadrat och cirkel.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att de kan de fyra formerna.

Mål 3 Att eleven delvis behärskar klockan

Vilket innebär:
Att jag kan hel och halvtimme.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt klockans hela och halva timmar.

Mål 4: Att eleven känner till symmteri

Vilket innebär:
Att jag förstår vad symmetri betyder.
Att jag kan dela in enkla figurer symmetriskt.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:

Att eleven visar både muntligt och skriftligt vad symmetri är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3