Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering och allemansrätten

Skapad 2017-09-11 14:08 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Under några veckor kommer vi att arbeta med orientering och allemansrätten. Det kommer att vara både teoretiska och praktiska lektionspass.

Innehåll

Arbetsområde: Orientering

Du ska få lära dig hur man följer kartor för att kunna orientera dig i olika miljöer. Du ska också få lära dig hur kartor är uppbyggda. Vi kommer att prata om begrepp som beskriver rumsuppfattning såsom framför, bakom och vid sidan av. Vi kommer även samtala om upplevelser av lek, natur- och utevistelser. Du ska också få lära dig allemansrättens grunder. T.ex. vilka växter du får plocka och att man inte får skräpa ned eller göra upp eld hur och var som helst i naturen.

Konkreta mål:

Du ska lära dig:
- Att förstå hur en karta är uppbyggd.
- Enkla karttecken.
- Att följa en enkel karta inomhus i idrottshallen och utomhus på skolgården.
- Att diskutera och reflektera över upplevelsen av en rörelse.
- Allemansrättens grunder.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå hur en karta är uppbyggd genom att du själv ska få rita en karta.

- följa en enkel karta genom att du tillsammans med en kompis ska hitta kontroller.
- samtala om och reflektera över din egen rörelseaktivitet, fokus på upplevelsen av rörelsen.
- förstå allemansrätten genom att du svarar på frågor i ett dokument.

 

Undervisning:

Vi kommer att ha genomgång och diskussion av olika kartor, dess färger och tecken. Vi ritar olika kartor och tränar på begrepp som handlar om rumsuppfattning. Sedan går vi tillsammans en promenad på skolgården/närliggande skog för att lära oss tyda och följa kartan samt förstå hur olika färger och tecken ser ut i verkligheten. Eleverna får sedan prova att orientera och försöka hitta kontroller på skolgården/närliggande område. Eleverna kommer att få orientera två och två men även på egen hand. 

Eleverna kommer att få diskutera och reflektera över sin egen rörelseaktivitet. 

Vi kommer att ha både teoretiska och praktiska lektionspass.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: