👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Myror i vatten" Småkrypen 1-Myran

Skapad 2017-09-11 14:08 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Myror i vatten Datum:170911 Gruppnamn: Myran Deltagare: Alicia, Milton, Colin, My, Maja, My, Freja, Hedvig, Simon, Molly, Viggo, Leon, Ossian, Stina, Veronica & Jenny.

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

Vi har en barngrupp med 1-2 åringar. Större delen av gruppen är nyinskolad. Där trygghet och anknytning kommer i första hand. 

Vi pedagoger har upplevt att barnen har visat ett intresse av vatten i olika situationer, både inne och ute. 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Vi vill undersöka vatten tillsammans med barnen utifrån deras förmåga och intresse. Deras nyfikenhet ska tas tillvara i den dagliga verksamheten och leken. 

Varför?

Syfte med projektet

Vi vill utveckla barnens lek och lärande genom att utmana och ge de utrymme för deras intresse av vatten. 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

Vi vill ge barnen möjlighet att använda sig av b.la. teknik, naturvetenskap, skapande, språk, takk, sinne, musik, rytm och rörelse mm. 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Hur gör vi för att barnen ska få möjlighet att uppleva vatten i olika miljöer, på olika sätt och former?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016