👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsdag i Hammarskog ÅK8

Skapad 2017-09-11 14:41 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Friluftsdag i Hammarskog för åk8
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Friluftsdag i Hammarskog 20/9

Innehåll

Friluftsdagen för åk8 i Hammarskog (20/9) involverar flera moment och är på så sätt ämnesövergripande. En friluftsdag är ofta kopplad till Idrott och Hälsa, men det finns flera andra ämnen som också omfattas av friluftsdagar, som t.ex. NO och SO.

Ni kommer att få:

- Paddla kanot: Lära er manövrera i en kanot. Vilka risker som finns, samt hur man med säkerhet kan hantera om eventuella nödsituationer skulle uppstå. 

- Tillaga mat över öppen eld/i eldstad. Vad gäller?

- Allemansrätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9