👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2017/18 Ljusne förskola avd. Havet

Skapad 2017-09-11 14:46 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Förskola och hem

Innehåll

 

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.

Nuläge

Väldigt många nya barn samt ny personal i arbetslaget, vilket gör att mycket tid går åt till att lära känna personal, barn och vårdnadshavare.

Områden som ska utvecklas:

Barnens självständighet och föräldrarnas tillit till personalen.

Påbörjat utvecklingsarbete:

Vi håller oss till förskolans lokaler och lär känna inomhus-och utomhus miljön tillsammans med barn och föräldrar.

Mål

En bra kommunikation och tillit från föräldrarna.

Delmål:

Bra kontakt med föräldrar och barn under inskolningen.

Syfte

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. 

Genomförande

Föräldramöten och utvecklingssamtal.

Dokumentation under lärprocessen

Via utvecklingssamtalsmall på unikum vid vårens samtal.

Ansvar

Ulrika, Annica, Henna, Anja, Maria, Zarema, Rebecca och Hanna.

Uppföljning

I maj 2018 av arbetslaget på Havet.