👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolföreningarnas kemi

Skapad 2017-09-11 14:54 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk dig att du blandar ihop vanlig alkohol och en syra. Det blir en kemisk reaktion och så får du ett ämne som både luktar och smakar som persikor. Så spännande kan det vara att arbeta med organisk kemi. Även till vardags kommer du hela tiden i kontakt med organiska ämnen. De finns i mat, böcker, trä, bensin och mycket annat. Organiska ämnen är alla de ämnen som innehåller kolatomer. Har du tittat in i en brasa någon gång och fantiserat fram figurer i lågorna? Elden har alltid fascinerat oss människor. De första kemisterna trodde till och med att den var ett särskilt ämne – ett element. När något brinner sker en kemisk reaktion som kallas förbränning. Men det finns en annan sorts förbränning också, som inte kräver eld. Den pågår hela tiden inne i våra kroppar. I båda fallen handlar dt om att släppa loss energi som finns lagrad i kemiska ämnen.

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig om organisk kemi (bl.a. kolatomens egenskaper, kolväten, alkoholer och estrar, fossila bränslen, växthuseffekten, energikällor samt brandtriangeln). Du kommer att få arbeta med boken Spektrum Kemi kombinerat med ett laborationshäfte, svara på frågor, se filmer, göra frågor på finalen och laborera. Vi avslutar med ett prov och jag kommer att bedöma din kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt, hur du dokumenterar (föreläsningar, frågor, finalen samt laborationshäftet) samt hur du laborerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolföreningarnas kemi

E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar .
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om organisk kemi, kolatomens egenskaper, de 10 första kolväten (formel, struktur och aggregationstillstånd), 4 första alkoholerna, veta hur en ester bildas, olika former av kol i naturen, fossila bränslen, oljeraffinaderi, fotosyntes och förbränning, växthuseffekten och brandtriangeln.
Eleven har goda kunskaper om organisk kemi, kolatomens egenskaper, de 10 första kolväten (formel, struktur och aggregationstillstånd), 4 första alkoholerna, veta hur en ester bildas, olika former av kol i naturen, fossila bränslen, oljeraffinaderi, fotosyntes och förbränning, växthuseffekten och brandtriangeln.
Eleven har mycket goda kunskaper om organisk kemi, kolatomens egenskaper, de 10 första kolväten (formel, struktur och aggregationstillstånd), 4 första alkoholerna, veta hur en ester bildas, olika former av kol i naturen, fossila bränslen, oljeraffinaderi, fotosyntes och förbränning, växthuseffekten och brandtriangeln.