👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Ljusne förskola avd. Skogen

Skapad 2017-09-11 15:04 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Förskola och hem.

Innehåll

Nuläge

På grund av att två i vår personalgrupp har slutat har vi bara en inskolning just nu. Vi har valt att inte ta in någon ny personal utan få minska barngruppen till 20 barn istället för 24. På grund av detta jobbar vi just nu med nya ”rutin” scheman och hur vi ska lägga upp verksamheten på bästa sätt. Vi upplever just nu att vi har bra kontakt med föräldrarna på vår avdelning, vi uppdaterar Unikum och sätter upp lappar i tamburen med ny information, samtidigt som vi för daglig dialog med föräldrarna om ny information.                                    

Vilket/vilka områden ska utvecklas

Vi fortsätter med den dagliga tambur kontakten mellan oss i personalen och föräldrarna. Pratar med föräldrarna om de vill ha mer daglig kontakt och information om sitt barn. Få fler föräldrar att komma till föräldramötena och föräldraråden.

Finns påbörjat utvecklingsarbete inom dessa områden?

Eftersom vi har många barn och föräldrar med olika språk och kulturer så jobbar vi mycket med ”Bild och ord”, tex. På dörren i tamburen finns veckans aktiviteter då det sitter bild med ord för att kunna visa vad vi gör för de föräldrarna som inte kan läsa svenska. Vi har även välkommen skyltar på olika språk i tamburen. En av våra medarbetare talar bland annat arabiska och för dialog med de föräldrarna som ej talar svenska. På avdelningen finns barnens olika landsflaggor och även en världskarta där barnens namn sitter vid deras hemland. Årliga föräldramöten, föräldraråd och drop-in fika är några saker vi har för att få en närmare föräldrar kontakt.

Mål

Att förskolan ska ha en nära relation till alla föräldrar så de känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan, prata om upplevda problem och barnets utveckling.

Delmål

Att ha daglig kontakt och nära relation till alla föräldrar så de känner sig trygg att lämna sina barn hos oss.

Syfte

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolans samt genomföra utvecklingssamtal

Genomförande

Utvecklingssamtal

Daglig föräldrakontakt

Föräldramöten/Föräldraråd/Drop-in fika

Dokumentation under lärprocessen

Vi utvärderar målen genom att se över olika dokumentationer så som filmer, bilder, aktivitetsloggarna och individuella utvecklingsplanen. Våra dokumentationer ser vi över och reflekterar kring både på enskilda och gemensamma planeringarna och utvärderar detta minst två gånger per år enligt årshjulet

Ansvar

Elisabeth Bergenholtz, Annika Ögren, Elisabeth Larsson, Jandark Marouki.

Uppföljning

I januari och maj ska vi ha uppföljning och utvärdering av arbetsplanen och tillsammans i arbetslaget se över terminens dokumentationer.