👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Puberteten

Skapad 2017-09-11 15:06 i Heby skola F-6 Heby
Vi går igenom vad som händer med kroppen när man kommer in i puberteten. Eleverna får diskutera och ägna tid åt bla värderingsövningar.
Grundskola 6 Biologi
Kroppen förändras. Vad händer egentligen i kroppen när vi kommer till puberteten.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära eleverna vad som händer med kroppen när man kommer till puberteten. Vi går igenom hur man sköter sin hälsa och hygien.

Syftet är också att stärka eleverna i sina åsikter, att våga diskuttera och argumentera.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att ha några fakta genomgångar, men till största del kommer undervisningen bestå av diskussioner. Diskussionerna kommer utgå från elevernas frågor och funderingar. Vi kommer att jobba med kill- och tjejgrupper

Vi kommer att se film och utifrån den diskutera vidare.

Detta kommer vi att bedöma

Eleverna kommer att bedömmas på det de visar i diskussionerna på lektionerna.

Två kortare test som bevisar våra kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6