👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2017/18 Ljusne förskola avd. Havet

Skapad 2017-09-11 15:11 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Utveckling och lärande

Innehåll

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Nuläge

Många nya barn med olika modersmål och olika utvecklingsnivåer.

Områden som ska utvecklas:

Talspråket och ordförståelse.

Påbörjat utvecklingsarbete:

Läsvilor efter lunch samt sångsamlingar innan lunch och mellanmål.

Mål

Att barnen ska göra sig förstådda och förstå sina kamrater.

Syfte

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Genomförande

Läsa böcker, sjunga och spela spel m.m.

Dokumentation under lärprocessen

Observationer och arbetslagsdiskussioner.

Ansvar

Ulrica, Annica, Henna, Anja, Zarema, Hanna, Rebecca och Maria

Uppföljning

Varje månad vid arbetslagsträffar och planering.

I maj 2018 av arbetslaget på Havet.