👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3, Årstaskolan

Skapad 2017-09-11 15:13 i Årstaskolan Uppsala
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2016/2017
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer att arbeta med att läsa, förstå och skriva olika slags texter. Vi kommer att träna på att samtal, berätta och lyssna. Vi kommer att träna på stavning och interpunktion. Vi kommer bl. a. att arbeta med läromedlet Nyckeln till skatten.

Innehåll

Undervisning - detta ska du få lära dig:

Du ska kunna:

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det
 • läsa med flyt
 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva läsligt för hand och på dator
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut
 • läsa och förstå enkla faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer
 • lyssna när andra berättar

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma diskussioner som handlar om det vi arbetar med
 • läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel i din läxbok och i din arbetsbok
 • träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar
 • skriva olika sorters texter både för hand och på dator
 • utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok
 • läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • skriva olika sorters texter och förstå hur dem är skrivna
 • läsa med flyt och förstå det som jag läst
 • använda mig av enkel grammatik
 • stava enkla och ofta använda ord
 • lyssna och berätta

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit
 • läsa högt för lärare med flyt
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och där i kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Språknycklar där du arbetar med grammatik och att skriva olika sorters texter
 • du är delaktig i diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3