👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A ht-2017

Skapad 2017-09-11 15:20 i Centralskolan Tierp
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar grunderna inom matematik; alla siffror, tal, mönster , de fyra räknesätten och problemlösning m.m.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • Lösa problemlösningsuppgifter enligt EPA modellen. ( Enskilt, par, alla)

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A

Osäker
På god väg
Säker
Talen 0-100
Addera ental och tiotal.
Subtrahera ental och tiotal.
Addition med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Addition med uppställning och växling.
Subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation med 2, 5 och 10
Delningsdivision
Innehållsdivision
Tal i bråkform.
Att göra räkne berättelser.
Lösa problemlösningsuppgifter E - enskilt P- par A- alla
Känner till och kan använda flera begrepp.