👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2017/18 Ljusne Förskola avd. Havet

Skapad 2017-09-11 15:30 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Uppföljning, utvärdering och utveckling

Innehåll

 

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktigheter och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara.

Nuläge

Mycket nya barn och personal.

Områden som ska utvecklas:

En kontinuerlig dokumentation med gemensamma reflektioner en gång i månaden.

Påbörjat utvecklingsarbete:

Nej, inte funnits tid på grund av semester, flytt samt inskolningar.

Mål

Få dokumentation till en rutin där utvärdering sker kontinuerligt för utveckling och lärande samt göra barnens inflytande synligt.

Delmål:

Göra barnen delaktiga i dokumentation och utvärdering.

Syfte

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktigheter och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara.

Genomförande

Intervjuer med barnen vid samlingar, både i grupp och enskilt efter aktiviteter.

Dokumentation under lärprocessen

Observationer, intervjuer och arbetslagsdiskussioner.

Ansvar

Annica, Ulrika, Zarema, Anja, Henna, Hanna, Rebecca och Maria.

Uppföljning

Varje månad.

I maj 2018 av arbetslaget på Havet.