👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No - årstiderna

Skapad 2017-09-11 15:32 i Hedekas skola Munkedal
Följ med till vårt uteklassrum där vi arbetar med de olika årstiderna med start under höstterminen i årskurs 1.
Grundskola F
Följ med till vårt uteklassrum där vi studerar vår närmiljö och arbetar med årstidernas skiftningar.

Innehåll

Att följa årstidernas skiftningar

Nedan följer en grovplanering kring hur vi under kommande läsår kommer att arbeta med de olika årstiderna. Arbetet med årstiderna kommer att ske löpande under hela läsåret och vi kommer att arbeta med det i perioder. Vi kommer att arbeta tematiskt. Under detta arbete kommer vi att genomföra följande moment;  

- Arbete i skolskogen där vi har en naturruta som vi under läsåret observerar och dokumenterar för att på så vis följa årstidernas skiftningar

- Ta del av information och texter som berör de olika årstiderna

- Arbete med våra läroböcker

- Genomföra praktiska övningar och experiment som berör det aktuella arbetsområdet/årstiden

- Arbete med fakta kring respektive årstid

 

Hösten

Under arbetet med hösten vill vi att du skall;

- Kunna beskriva  vad som kännetecknar hösten

- Kunna delge dina tankar kring varför det blir höst

- Kunna beskriva vad som händer i naturen på hösten

- Känna igen och namnge några vanliga trädsorter

- Ha kännedom om skillnaden mellan barrträd och lövträd

 

Vintern

Under arbetet med vintern vill vi att du skall;

- Kunna beskriva vad som kännetecknar vintern

- Känna igen och kunna delge dina tankar om varför det blir vinter

-Namnge några olika trädsorter

- Ha kännedom om skillnaden mellan barrträd och lövträd

- Ha kännedom om några vanligt förekommande vinterfåglar

- Skriv en enklare faktatext om något av våra arbetsmoment

 

Våren

Under arbetet med våren vill vi att du skall; 

-Kunna beskriva vad som kännetecknar våren

- Kunna delge dina tankar om varför det blir vår

- Namnge några olika trädsorter

- Ha kännedom och kunna beskriva skillnaden mellan barrträd och lövträd 

- Känna till några vanligt förekommande knoppar och dess specifika egenskaper

- Upptäcka och ge uttryck för vårtecken

- Känna igen och namnge några vårblommor

- Skriv en enklare faktatext om något av våra arbetsmoment

 

Sommaren

Under arbetet med sommaren vill vi att du skall;

- Kunna beskriva vad som kännetecknar sommaren

- Kunna delge dina tankar om varför det blir sommar

- Namnge några olika trädsorter och beskriva något som kännetecknar dem

- Känna igen och namnge några sommarblommor

- Skriv en enklare faktatext om något av våra arbetsmoment 

 

Eftersom planeringen genomförs i början av läsåret kan den komma att förändras en del under läsåret, beroende på kunskaperna i klassen och de tankar och idéer och intresseområden som föds längs vägen. Det kan komma att bli som så att vi fördjupar oss i något ämne lite mer osv men ovan följer en ungefärlig arbetsgång och riktlinjer för vårt arbete med årstiderna under årskurs 1.