👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Ljusne förskola avd. Skogen

Skapad 2017-09-11 15:34 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Utveckling och lärande

Innehåll

Nuläge

På grund av att två i vår personalgrupp har slutat har vi bara en inskolning just nu. Vi har valt att inte ta in någon ny personal utan få minska barngruppen till 20 barn istället för 24. På grund av detta jobbar vi just nu med nya ”rutin” scheman och hur vi ska lägga upp verksamheten på bästa sätt. Vi upplever just nu att vi har bra kontakt med föräldrarna på vår avdelning, vi uppdaterar Unikum och sätter upp lappar i tamburen med ny information, samtidigt som vi för daglig dialog med föräldrarna om ny information.                                    

Vilket/vilka områden ska utvecklas

Eftersom vi har många barn med annat modersmål än svenska så vill vi fortsätta att utveckla barnens vardagliga språk.           

Finns påbörjat utvecklingsarbete inom dessa områden?

Vi fortsätter arbetet med utveckling och lärande genom att läsa och sjunga spontant under dagarna, lära barnen ”tecken med stöd” besöker biblioteket regelbundet i mindre grupper så att barnen själv får välja en intressant bok. Böcker på både svenska och andra modersmål                   

Mål

Vi vill att alla barn ska få ett stort ordförråd så att det kan uttrycka sig och bli förstådd.

Delmål

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk och kommunicera genom kroppsspråk, samt att visa hänsyn till varandra.

Syfte

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Genomförande

Sång

TAKK kurs

Bibliotek

Böcker

Dokumentation under lärprocessen

Vi utvärderar målen genom att se över olika dokumentationer så som filmer, bilder, aktivitetsloggarna och individuella utvecklingsplanen. Våra dokumentationer ser vi över och reflekterar kring både på enskilda och gemensamma planeringarna och utvärderar detta minst två gånger per år enligt årshjulet

Ansvar

Elisabeth Bergenholtz, Annika Ögren, Elisabeth Larsson, Jandark Marouki.

Uppföljning

I januari och maj ska vi ha uppföljning och utvärdering av arbetsplanen och tillsammans i arbetslaget se över terminens dokumentationer.