👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- bråk

Skapad 2017-09-11 15:39 i Sunnansjö skola Ludvika
Bråk, kap 9 MatteBorgen 4B
Grundskola 4 Matematik
När du delar en pizza, ser du nog lätt om bitarna är lika eller olika stora. Inom matematiken kan man gärna använda bilder av t.ex. cirklar eller rektanglar. Det blir då lättare att förstå hur bråktal är uppbyggda och hur de fungerar.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Du ska veta vilka egenskaper bråktal har.

Du ska kunna tolka bilder av bråk och skriva bråk med siffror.

Du ska kunna beskriva bråk genom att använda dig av bilder.

Du ska kunna jämföra och storleksordna bråk.

Du ska kunna använda bråk i vardagliga situationer.

Utförande

Vi kommer att arbeta med olika bråk. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt  med hjälp av  MatteBorgen och andra läromedel.

Bedömning

En diagnos och ett test ligger till grund för bedömning, liksom arbetet på lektionstid. Jag kommer även göra bedömning genom samtal på lektioner.

Tid

Vi arbetar med området bråk under ca 3 veckor och därefter gör vi ett test.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bilder av bråk
Avläsa bilder av enkla bråk ex ”Hur stor del av figuren är 1/4”
Kan visa delen av den hela. ex ”Färglägg 1/4 av figuren”
Utgår från delen och ritar hela figuren. Ex, du ser en fjärdedel av figuren, hur ser hela figuren ut?
Läsa och skriva bråk
Läsa och skriva bråk som uttrycks på olika sätt. Ex en sjättedel, 1/2, 1/3
Läsa och skriva bråk som uttrycks i blandad form ex en hel och en sjättedel, 1 1/2, 1 1/3
Omvandla bråk
Kan berätta hur många delar som är en hel Ex. 1= 4/4
Kan berätta hur många delar som är en halv 1/2 = 4/8
Jämföra bråk
Storleksordna bråk med lika nämnare 1/4, 2/4, 3/4
Storleksordna bråk med lika täljare och olika nämnare. 1/4, 1/6, 1/8