👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Ljusne förskola avd Ängen

Skapad 2017-09-11 16:08 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Utveckling och lärande

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

Vi håller på att skola in nya barn samt att vi fått ny personal så nu håller vi på att lära känna varandra och skapar trygghet i gruppen.

Vi försöker bibehålla den goda kontakten vi har med föräldrarna, uppdaterar Unikum och sätter upp lappar i tamburen.

 

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vart ska vi?

Barnen ska få större ordförråd, tillit till att våga ta kontakt och tillit till sin egna förmåga.

 

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Vilket/vilka områden ska utvecklas?

Vi ska arbeta mycket med bilder för att stärka barnens språkutveckling.                                                                                                            Vi kommer använda oss av TAKK (tecken som stöd) då vi har barn med olika språk. På samlingarna ska vi använda oss av en sångpåse, då får barnen ta upp ett föremål och säga vad de är sedan sjunger vi om det.

Barnen kommer få besöka biblioteket regelbundet i smågrupper för att välja böcker som de själva tycker är roliga och lockande för att få läsningen mera intressantare. De äldre barnen ska få ta med en bok hemifrån som vi ska läsa. Barnen kommer också att få knäppa kort där de bor som vi ska sätta upp på väggen, barnen som kan får berätta lite om sin familj.


Finns påbörjat utvecklingsarbete inom dessa områden? (Beskriv)

Vi har delat in barngruppen i olika åldrar och åldersanpassat läsvilan samt samlingarna innan lunch. I matsalen sitter (TAKK) kort på väggen som beskriver varje tecken med bild och ord.

 29/8 började vi (Ängen) att tillsammans gå och knäppa kort på några hus.

7/9 gick en liten grupp till biblioteket och valde några böcker  

Genomförande

Hur gör vi?

Gå och knäppa kort med barnen på deras hus ( de som bor i Ljusne) Dem som inte bor i Ljusne får låna hem kamera. Använda oss mera av bilder och TAKK korten och tecken. Göra ordning sångpåsen för att få mer strukturerade samlingar, rim och ramsor. Besöka biblioteket.

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn skall delta?

Alla barn på förskolan

Tidsplan?

Hösttermin 2017

 

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Vi ska dokumentera närmiljön,

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Alla pedagoger har ett gemensamt ansvar.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

Gemensamt i arbetslaget med hjälp av observationer, analyseringar och reflektioner.

När?

Jan -18

Hur går vi vidare?