👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Akustik (särskola)

Skapad 2017-09-11 16:11 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Akustik är ett annat ord för "läran om ljudet" Ett arbetsområde som sträcker sig över ca. 3-4 veckor. (Vecka 37-40)

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förståelse för:

  • Utveckla kunskaper om nedanstående frågeställningar

   • Vad är ljud?

   • Hur uppkommer ljud?

   • Hur breder ljud ut sig?

   • Hur registreras ljud?

   • Vilka egenskaper har ljud?

   • Hur påverkar buller hälsan?

   

   

  • Genom detta kommer vi arbeta med förmågorna att använda

   • Jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa,

   • Söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

   • Genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

   • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Så här ska vi arbeta:

 1. Genomgångar, filmer och diskussioner
 2. Laborationer och laborationsrapport-skrivning
 3. Fysikboken: s. 64-79 + frågor s. 80-81 + laborationer s. 82-83
 4. Stencil om örat

Det här kommer du få undervisning om...

 • Veta vad ljud är och hur det uppstår och breder ut sig
 • Veta skillnaden mellan starka och svaga ljud
 • Enheter för ljudstyrka och frekvens
 • Buller
 • Vad är ekon och vilka material reflekterar resp. absorberar bäst ljud
 • Resonans
 • Infra och Ultraljud
 • Hur ljud påverkar vår hälsa
 • Hur örat är uppbyggt och fungerar

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 

 

 • Förstår och använder de centrala begreppen,

 • Resonerar kring hur händelser i vardagen kan kopplas ihop med ljud,

 • Jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa,

 • Söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden och

 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Nedanstående punkter kommer bedömas:

 

 • Kunna beskriva vad ljud är och hur det uppstår.

 • Kunna ge exempel på olika ljudkällor

 • Känna till hörbarhetsgränsen och smärtgränsen.

 • Förklara skillnaden mellan toner och buller och veta hur man kan förhindra buller.

 • Kunna återge vad som händer (i stora drag) med ljudet från det att det träffar örat tills man uppfattar ljudet i hjärnan.  

 • Veta vad som menas med eko.

 • Veta vad tinnitus är och hur man drabbas av det.