👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet rim

Skapad 2017-09-11 16:40 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Rim. Vi använder oss av olika språklekar inspirerade av "Trulle", " Mamma Mu", Bornholmsmodellen etc.
Grundskola F Svenska
Rim

Innehåll

Rim

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära . Genom språket utvecklar människor sin idenititet, uttrycker känslor och tankar och får förståelse för hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett modernt samhälle.

Att arbeta med rim hjälper barnen att bli uppmärksamma på ordens ljudstruktur, melodi och rytm.

Undervisning / moment

Vi ska skapa dagliga strukturerade och lustfyllda tillfällen för att leka in den språkliga medvetenheten. I lekens form tränas också barnens visuella och auditiva förmåga . Övningarna syftar till att öva upp den språkliga medvetenheten d.v.s,. hur ett ord sägs - ordets form

Du kommer öva på :

Rim

Att rimma till bilder och konkreta saker.

Att lyssna om ordpar rimmar.

Materiel som vi använder.

 

Bilder

Memory

 

Mål till dig som elev

 

Du övar på att rimma och att kunna förklara varför orden rimmar.

Du kommer att utöka ditt ordförråd.

Matriser.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du har kommit i din språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Språklig medvetenhet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Rim
Nonsensrimmmar
Förstår rim, kan medvetet bortse från ordens betydelse