👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Ljusne förskola avd Ängen

Skapad 2017-09-11 17:02 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Förskola och hem

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

Vi håller på att skola in nya barn samt att vi fått ny personal så nu håller vi på att lära känna varandra och skapar trygghet i gruppen.

Vi försöker bibehålla den goda kontakten vi har med föräldrarna, uppdaterar Unikum och sätter upp lappar i tamburen.

 

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vart ska vi?

Att alla föräldrar ska känna sig trygga att lämna sina barn hos oss och våga ta upp eventuella problem med oss.

 

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

 

Att alla utvecklingssamtal utförs via Unikum

Att alla vårdnadshavare känner att de får den information som de behöver om sitt barn

 

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Vilket/vilka områden ska utvecklas?

 

Vi ska fortsätta den goda kommunikationen som redan finns vid lämning och hämtning, så att alla föräldrar känner sig trygga. I tamburen ska ordet välkommen sitta på olika språk för att både föräldrarna och barnen ska känna sig välkommen.

Finns påbörjat utvecklingsarbete inom dessa områden? (Beskriv)

Informationen som vi ger ut på Unikum sätter vi också upp på väggen i tamburen så att alla föräldrar får samma information.

11/9 -17 Skrev vi en informations lapp för vårdnadshavarna och satte upp i tamburen där vi uppmanade vårdnadshavarna att följa barnens utveckling och att vi kan ex hjälpa till vid inloggning.

 


Genomförande

Hur gör vi?

Utvecklingssamtal, Familjekväll, Föräldramöte, dagligkontakt med föräldrarna, Försöka få alla föräldrar att använda sig utav Unikum.

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn skall delta?

Alla barn på förskolan

Tidsplan?

Hösttermin 2017

 

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Vi ska dokumentera närmiljön,

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Alla pedagoger har ett gemensamt ansvar.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

Gemensamt i arbetslaget med hjälp av observationer, analyseringar och reflektioner.

När?

Jan -18

Hur går vi vidare?