👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Barnens trygghet och samspel

Skapad 2017-09-11 17:05 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Mall för beskrivning av fokusområde/tema/projekt

Innehåll

Vi är ett nytt arbetslag och behöver bygga upp relationer till barnen och de håller på att skapa egna relationer och vilka roller de skall ha. Vi tänker att det är viktigt att vi finns där och kan stötta upp när de bygger sina relationer så att det blir positivt. 

 

 

VAR ÄR VI? 

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen? 

 VART SKA VI? 

  • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt? 
  • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?
  • Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan?
  • Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen?

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det?  

Vi vill att barnen skall ha respekt för varandra när vi tex går på utflykt och att barnen skall acceptera alla barn på avdelningen som sin gåkompis samt att de skall hjälpa och trösta varandra om det händer olyckor eller liknande. Uppmuntra barnen att hjälpa varandra i hallen. 

HUR GÖR VI?

  • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda 
  • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 Vi kommer att använda oss av uppåtpuffar och neråtpuffar som ett arbetssätt samt att vi ger barnen mycket positiv feedback när de hjälps åt och samarbetar. 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016