👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och dans/rörelse.

Skapad 2017-09-11 17:32 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: (Vad är bakgrunden till denna PP och varför upprättas denna? tex utifrån barnets överenskommelse, vardagsarbete, tema/projekt.)

Innehåll

Strävansmål

  • Huvudmålet är att öka barnens kunskap om musik och dans/rörelse.

  • Att uppmuntra och väcka barnens nyfikenhet av olika typer av musik och instrument.

  • Att ha roligt tillsammans när vi utforskar och sjunger och dansar tillsammans.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågan att känna glädje, upptäcka och kommunicera.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 En grupp består av 1 pedagog och 5 barn.

 

Tillfälle 1

 

Förberedelser:

Pedagogen tar fram material om det ska användas vid det aktuella tillfället, det kan tex vara olika instrument.
Pedagogen förbereder barnen genom en liten samling och muntlig instruktion där pedagogen berättar vad vi ska göra i gruppen idag.

Aktiviteter:

Vi kommer att leka/lära känna vår kropp genom olika rörelser och dans till musik.
Vi kommer att spela på olika instrument tillsammans samtidigt som vi sjunger.
Vi kommer att sjunga och dansa tillsammans och ha kul!

 

Efterarbete:

Aktiviteterna kommer att följas upp i barnens dokumentation.