👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av skönlitteratur

Skapad 2017-09-11 18:19 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska
Vet du vad ett näktergalsgolv är? Hur låter cikador och glador? Skönlitteraturen tar oss till tider och platser vi kanske aldrig besökt, låter oss möta och lära känna människor vi kanske aldrig annars skulle möta och genom dessa platser och möten lär vi oss förstå världen omkring oss - och kanske oss själva - lite bättre? Vi läser boken Övernäktergalens golv, skriven av Lian Hearn, samt diskuterar och reflekterar kring texten.

Innehåll

 

 

Innehåll

Högläsning och tystläsning av Övernäktergalens golv av Lian Hearn.

Texten diskuteras i helklass och i mindre grupp. Boken bearbetas genom varierade uppgifter som berör budskap, teman och ordkunskap.   

 

 

Syfte - att träna lässtrategier, utveckla läsförståelsen och få en djupare förståelse av skönlitterär text samt att utveckla läsflyt och uthållighet i läsning.

 

 

Uppgifter

  • Grupparbete och redovisning

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 7- 9, läsning av skönlitteratur

E
C
A
  • SvA  E 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  • SvA  E 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  • SvA  E 9
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsa mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  • SvA  E 9
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.