👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2017-09-11 18:28 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska vi, utifrån UR:s programserie "Värsta kalaset", få en inblick i barnfattigdom i vår egen närmiljö. Vi ska öva oss på att skapa förståelse med andra människor och förmåga till inlevelse. Vi kommer också att knyta detta till målet om pengars värde.

Innehåll

Arbete med materialet från UR "Värsta kalaset":

- Se på avsnitten

- Diskutera de frågor som finns i studiehandledningen om människans egenvärde, individens frihet och integritet och om solidaritet med svaga och utsatta.

- Göra uppgifter som knyter an till materialet

 

Delen om pengars värde:

- varför vi har pengar?
 
- utgifter som en familj har varje månad

- skillnaden på saker man behöver och saker man vill ha

- olika sätt att betala 

- olika varor/tjänsters ungefärliga pris

Bedömning

Läraren bedömer:

din förmåga att reflektera över barnfattigdom i Sverige

din förmåga att redovisa och berätta om varför vi har pengar.

din förmåga att redovisa och berätta om olika utgifter som en familj har

din förmåga att redogöra för olika betalningssätt

din förmåga att redovisa om och uppskatta olika varor/tjänsters ungefärliga pris

Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att:

delta i gemensamma diskussioner och genomgångar

träna i praktiska övningar, både själv och tillsammans med andra

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3