Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 2017

Skapad 2017-09-11 19:14 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 – 3 Geografi
Ni ska få kunskap om kartan och få kännedom om viktiga namn, väderstreck och storleksrelationer så att ni kan orientera er och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap.

Innehåll

Syfte

förmågor:

 • Analysera omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

kunskaper: 

Undersöka verkligheten:

 • rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över t ex närområdet och skolvägar.
 • storlekrelationer och väderstreck
 • rumsliga begrepp t ex plats, läge och gräns

Bedömning 

vad:

 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på för eleven betydelsefulla platser och länder.

hur

 • Eleverna kommer att få visa sina kunskaper genom en skriftlig diagnos.

Undervisning och arbetsformer

 För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på olika slags kartor t ex orienteringskarta, stadskarta och tematiska kartor i kartbok.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • lära oss olika karttecken som t ex hus, sten, höjd, asfalterad väg, odlad mark, skog etc
 • lära oss väderstreck; norr, söder, öster och väster mm.
 • arbeta praktiskt och tillverka ett eget landskap, rita egna kartor och lära sig att "passa kartan" efter verkligheten.
 • prata om storleksrelationer; skala, förstora, förminska och naturlig storlek, och arbeta praktiskt med det.
 • dokumentera det vi lär oss.
 • ev på idrotten orientera efter karta och hitta kontroller efter olika svårighetsgrad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: