👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljuset och ögat åk 6

Skapad 2017-09-11 19:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde om ljusets egenskaper och ögats funktion.
Grundskola 5 Fysik Biologi

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi  och fysikska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningen i fysik och biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4-6:

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen om ljuset och ögat är att du ska:

 • känna till ögats delar och funktion
 • på ett enkelt sätt kunna redogöra för hur man ser
 • veta att ljus är en energiform och färdas snabbare än allt annat
 • veta att vitt ljus är sammansatt av ett spektrum av färger
 • förstå begreppen reflektera
 • känna till att ljus bryts och ge exempel på det (platt yta, ojämn yta, inåt- eller utåtbuktande yta)
 • förstå hur skuggor uppstår och förändras
 • kunna dokumentera på ett strukturerat och välgenomtänkt sätt
 • kunna genomföra undersökningar och experiment

Så här konkretiserar jag det i undervisningen

Du kommer att få

 • läsa och skriva fakta om ljuset och ögat
 • titta på filmer från AV-media
 • göra experiment om ljuset och ögat
 • ord och begrepp förklarade

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • resonera och diskutera ljuset och ögat
 • visa engagemang och delaktighet
 • förstå ord och begrepp
 • lära inför prov
 • experimentera och arbeta i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6