👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 Prima 2A kap 1-2

Skapad 2017-09-11 20:06 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 2 Matematik

Du ska nu arbeta med matematik i boken Prima. Du ska få träna vidare mot målen som beskrivs i planeringen.

Innehåll

Centralt innehåll

Mål för arbetsområdet

Kapitel 1

 • addition i talområdet 10-20 
 • subtraktion i talområdet 10-20
 • addition och subtraktion med hela tiotal
 • talraden 0-100
 • använda tecknen > (större än), < (mindre än) och =

Kapitel 2

 • bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • addition med ental i talområdet 0-100, ex 75 + 2
 • addition med tiotal i talområdet 0-100, ex 75 + 20

 

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att ...

 • arbeta i matematikboken
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • göra diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 2

TALUPPFATTNING

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-100
Du förstår och kan räkna addition med ental
Du förstår och kan räkna addition med tiotal
Del av helhet
Du har en konkret förståelse av enkla bråk och kan benämna delar av en helhet
Del av antal
Du har en konkret förståelse av enkla bråk och kan benämna delar av antal.