👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga stabilt och hållbart

Skapad 2017-09-11 20:49 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi lär oss om hur man bygger stabilt och hållbart genom att prova att bygga praktiskt samt läsa och studera olika typer av byggnader i olika material och av olika konstruktioner.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att titta på hur man bygger stabilt och hållbart, hur man följer en ritning och gör en konstruktion. Vi kommer även att titta lite på byggteknikens utveckling.

Innehåll

Det här ska du som elev lära dig

Du ska kunna:

 • Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart.
 • Följa en ritning och bygga en modell.
 • Berätta om byggteknikens utveckling.
 • Dokumentera ditt arbete.

 

Så här kommer vi att arbeta

Gemensam genomgång och diskussioner och läsa fakta kring olika konstruktioner samt stabilitet och hållfasthet.

Grupparbete där ni konstruerar olika brotyper och torn av papper utan bindemedel.

Grupparbete där ni testar skillnaden i hållfasthet mellan en fyrhörning och en trehörning.

Vi kommer att titta på film om hur man bygger så att det håller.

Grupparbete där ni konstruerar en bro av sugrör.

Grupparbete där ni följer en ritning och gör en modell av ett hus.

 

Jag kommer att bedöma...

Under arbetsområdet ska du tillsammans med din grupp rita en skiss/ritning och skriva text, om hur er bro och ert hus ska se ut. Din skiss/ritning ligger till grund för bedömningen inom arbetsområdet.

Din förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

Du kommer bli bedömd i hur du arbetar i din grupp för att arbetet ska gå framåt. Bidra med idéer, pröva idéer, bidra med att arbetet går framåt.

Uppgifter

 • Gör en ritning och bygg ditt hus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Bedömningen avser

Arbetet med hållfasta konstruktioner
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan beskriva och ge Exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. - Känna till hur man bygger något stabilt och hållbart.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur man kan bygga stabilt och hållbart.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar och visa på samband mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt beskriva vad som gör en konstruktion stabil och hållbar samt visa på sambandet mellan deras uppbyggnad och det material som används.
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten. genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan följa en ritning och utforma en enkel modell.
Eleven prövar idéer, omprövar dem om det inte fungerar, och utformar en modell utifrån en ritning.
Eleven prövar och omprövar idéer på ett systematiskt sätt och utformar en utvecklad modell utifrån en ritning.
Eleven kan föra resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. -Berätta något om byggteknikens utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt ge exempel på byggteknikens utveckling.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklade resonemang kring byggteknikens utveckling och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring vad som drivit på utvecklingen inom byggtekniken samt vilka konsekvenser detta fått för individ, samhälle och miljö.