👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Maskrosen

Skapad 2017-09-11 21:14 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret
Förskola
Syfte: att introducera matematik på ett roligt och lustfyllt sätt där vi tillsammans med barnen synliggör matematiken i vår vardag.

Innehåll

Strävansmål: lära sig matematik i vardagen

VAD ska utvecklas/utmanas? 

Förmågor som utvecklas och utmanas:

att få tillit till sin egna förmåga

att känna ansvar och delaktighet

att få förståelse för mängd och antal,

att få förståelse för läge, riktnining, 

att pröva olika lösningar och problemställningar

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

En grupp på fem barn tillsammans med en pedagog. 

 

Förberedelser:

Tillgängligt och tillåtande material i barnens nivå, uppmuntra och utmana att prova på olika material samt tillämpa dessa i både inne och utemiljö. 

Aktiviteter:

Spela spel, bygga/stapla med klossar,memory, räkna antal, jämföra olika former. 

Efterarbete:

Dokumentation och reflektion efter varje tillfälle för att synliggöra lärandet hos det individuella barnet. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016