👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2017-09-11 21:38 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför är pengar så viktiga? Vad är skatter och vad används de till? Vad menas med ekonomiska kretsloppet? Vilka orsaker kan påverka en familjs ekonomi?

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att läsa i Puls Samhällskunskap avsnittet "Arbete och pengar"

Du kommer att få delta på genomgångar av samband och fakta som inte går att läsa om i grundboken.

Du kommer att få delta i diskussionsövningar där du kan utveckla din resonemangsförmåga och uttrycka dina ståndpunkter samt underbygga argument. 

Du kommer att få träna begrepp (övningar, anteckningar, kahoot)

Du kommer att få se filmer som förklarar ekonomiska begrepp.

Du kommer få söka och värdera information på internetsidor om privatekonomi.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna förklara de vanligaste begreppen inom området.

Du ska kunna resonera kring ekonomiska villkor i Sverige.

Du ska kunna dra slutsatser och resonera om ekonomiska villkor för hushåll.

Du ska kunna söka information om samhället och vara källkritisk.

Du ska kunna värdera och uttrycka ståndpunkter i ekonomiska samhällsfrågor. 

 

Så här visar du dina kunskaper: 

Du deltar aktivt i diskussioner /bidrar med skriftliga anteckningar.

Du visar dina kunskaper i ett skriftligt förhör (begrepp och resonerande fråga).

Du gör uppgiften "Familjens ekonomi".

Du lämnar in hemprovet (resonemang).

Uppgifter

 • Begrepp och resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Arbete och pengar

Godtagbar
God
Utvecklad
Ha kunskaper om samhällsstrukturer.Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer.
Känna till vad skatter är och hur skatter påverkar samhället och individen. Kunna dra slutsatser om ekonomiska förhållanden. Tillämpning: Diskussioner, Skriftligt förhör, Anteckningar, Hemprov
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Förklara olika begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Tillämpning: Diskussioner, Skriftligt förhör, anteckningar, hemprov Ny aspekt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Söka information och kritiskt granska den
- Paruppgift ”Familjens ekonomi” Söka, jämföra och värdera information på olika internetsidor om privatekonomi. Tillämpning: Paruppgift ”Familjens ekonomi”
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Resonera kring ekonomiska villkor i Sverige. Tillämpning: Diskussioner, hemprov, anteckningar
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.