Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Föräldrasamverkan

Skapad 2017-09-12 06:19 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

Bryggan är en fristående avdelning med 5-åringar. Vi fokusera på att göra barnen självgående inför flytten tills förskoleklassen.

Avdelningen består av 22 barn och 5 personal.

På- och avklädning sköter barnen själva.

De äter i skolans matsal och ansvarar själva för hur mycket de tar, provsmakar och hämtar dricka.

De har idrottstimmar med ombyten och dusch. De hjälper även till att planera idrottsaktiviteterna.

 

I ateljén är nästan allt material inom räckhåll för barnen och de tar själva fram och städar undan.  28/8 Vi samtalar med vårdnadshavare om barnen vid hämtning och lämning och försöker låta barnen själv berätta vad som hänt under dagen.                                                                             

 

Mål

Arbeteslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.

28/8 Vi ska komma igång med mer information på unikum till föräldrarna. 28/8

Att alla vårdnadshavare kan använda sig av unikum

Att alla utvecklingssamtal utförs via Unikum

Att alla vårdnadshavare känner att de får den information som de behöver om sitt barn

 

Syfte

Att alla föräldrar ska ha ett inlogg till Unikum.

Att alla känner sig välkomna och känner att de har förtroende nog att ta upp diskussioner med personalen

Att vårdnadshavare känner att de kan komma med förslag på hur vi kan förändra verksamheten

 

Genomförande

Information på Unikum

Föräldraråd

Föräldramöte

Utvecklingssamtal

 2017/18

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Personalen på Bryggan samt vårdnadshavarna

Uppföljning

 

När?

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: