Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2017-09-12 06:24 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi arbetar med kartböcker för skaffa kunskap om de olika världsdelarna.
Grundskola 6 Geografi

Vi arbetar med att förstå och kunna använda oss av kartboken.

 • Du skall känna till världsdelarna och namngeografi i stora drag.
 • Du ska förstå längdgrader och breddgrader.
 • Du ska kunna olika sorters kartor för att kunna få fram fakta om de olika världsdelarna.

 

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Detta kommer jag att bedöma

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att ske fortlöpande i klassrumssituationen.  

Vi ska också ha ett prov där vi använder kartboken för att lösa frågorna.

 

Detta ska vi arbeta med

Eleverna kommer att lösa olika typer av uppgifter med hjälp av en kartbok för att därigenom tillägna sig en allsidig kunskap om vilken kunskap man kan få ut av en kartbok - och hur.

Arbetet kommer att ske individuellt eller i par, vi kommer även att ha  genomgångar och diskussioner i helklass.

Geoaktivitet.                                                                                                                           Endast kartboken används i denna uppgift. Samla fakta om en plats (världsdel).                   Eleven ska ta hjälp av tematiska kartor att hitta fakta.                                                             Klimat, växtlighet, naturresurser med mera.

Utifrån denna fakta - redovisning i liten grupp (google presentation eller powerpoint).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: