Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 1

Skapad 2017-09-12 07:30 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med den grundläggande matematiken!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förståelse i  hur talen 0-10 är uppbyggda och ha kunskap om talraden 0-10
Du ska förstå begreppen addition, plus + subtraktion, minus - och lika med =
Du ska kunna räkna med addition, subtraktion inom talraden 0-10 och likhetstecknets betydelse, lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.
Du ska utveckla din förståelse i talradens tvillingar, 2+2, 3+3, 4+4 5+5
Du ska utveckla din förståelse för begreppen dubbelt och hälften och udda och jämna tal
Du ska utveckla din förståelse för begreppen större än-mindre än, fler-färre

Bedömning - vad och hur

Bedömning - Vad?
Du ska ha kunskap om
* Talraden 0-10 och framåt efter egen förmåga
* Addition och subtraktion
* Tvillingar,2+2, 3+3, 4+4,5+5,6+6 osv
* Dubbelt, hälften

*udda och jämna tal

* Större än, mindre än
* Fler- FärreBedömning - Hur
Läraren observerar hur du 
*Deltar i samtal och diskussioner
*Skriver och räknar
*Löser uppgifter
*Självbedömning efter avslutat område, vad har varit svårt-lätt?

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på talraden 0-10, vi arbetar praktiskt med talraden, vad kommer efter 3 osv. Du visar praktiskt på en lösning efter att du fått 10 kronor i låtsaspengar att handla för.

Du räknar självständigt genom att addera+ och subtrahera- 10-kompisar

Vi arbetar praktiskt med olika material för att utveckla förståelse för begreppen dubbelt och hälften och därefter räknar du självständigt.


Vi spelar mattespel

.
Vi tittar på mattefilmer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: