👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2017-09-12 08:13 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Fysik
Energi

Innehåll

 

Planering i Fysik för åk 9 ht17

Energi

Syfte

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

                                                                                                                                                       

Undervisning

Du kommer att få:

  • begrepp beskrivna och förklarade för dig genom lärarledda genomgångar/diskussioner och film (ex energiprincipen, generator, turbin) 
  • ta reda på vilka energikällor vi har, hur de fungerar och deras för- och nackdelar.   
  • träna på att redovisa, lyssna, förklara, argumentera och diskutera i en liten grupp

 

Uppgift

Ø  Förklara hur en generator fungerar och skicka till birgitta.b.johansson@kungsbacka.se

Ø  Du ska tillsammans med de andra i gruppen sammanställa fakta om en energikälla som ni blir tilldelad.

Ø  Innan ni påbörjar arbetet ska du/ni ställa frågor kring energikällan.

Ø  Ni ska sedan gruppvis presentera energikällan muntligt där ni ska företräda och försöka ”sälja” den. I den muntliga presentationen ska följande finnas med:

§  beskrivning av energikällan,

§  för- och nackdelar med energikällan

§  energikällans framtidsutsikter om 50 år,

§  svar på dina frågeställningar,

§  det du/ni finner intressant samt sådant som kommit upp under arbetets gång.                  

Ø  Vid presentationerna ska publiken delta genom att ställa frågor

                                                                

Bok: Spektrum Fysik sidorna 261-263,277-295

energikunskap.se

 

                                                                

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-        sammanställa och redovisa relevant fakta baserad på naturvetenskapliga begrepp

-        använda naturvetenskapliga begrepp och argument i diskussioner

-        använda dina fysikkunskaper för att analysera och dra egna slutsatser inom området