👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA: Forntiden

Skapad 2017-09-12 08:50 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi kommer att arbeta med istiden och forntiden och lära oss om hur människor i Sverige levde och utvecklades under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
För ca 10 000 år sedan vandrade de första människorna in i vår del av världen. Hur bodde de? Vad hade de för kläder? Hur fick de mat? Följ med på en spännande resa bakåt i tiden! Vi kommer att arbeta med istiden och forntiden och lära oss om hur människor i Sverige levde och utvecklades under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

SO

Arbetsområde

Forntiden

Syfte:

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Ämne: ( Elev del )

SO

Arbetsområde:

Vi arbetar med istiden och lär oss om hur människor i Sverige levde och utvecklades under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • beskriva och reflektera över hur och var människor levde under forntidens olika perioder och över några betydelsefulla händelser, t.ex. människans vandringar, boende, samlande, jakt och jordbruk.
 • känna till och kunna ge exempel på några spår i både naturen och i språket som härstammar från forntiden.
 • använda tidslinje för att sortera historiska händelser i rätt ordning (kronologiskt). Du ska kunna använda några tidsbegrepp t.ex. dåtid, nutid, framtid samt istid, stenålder, bronsålder och järnålder.

 

Bedömning:

Du kommer att få visa din kunskap genom att både rita, skriva och berätta kring följande punkter. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur människans sätt att leva förändrades under forntiden.
 • med hjälp av en tidslinje och tidsbegrepp sortera betydelsefulla händelser under forntiden.
 • beskriva och ge exempel på hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språket.

Undervisning:

Vi kommer att lära oss om istiden och forntiden genom att:

 • läsa faktatexter och skönlitterära texter.
 • göra studiebesök på Ekehagens forntidsby där vi får se, uppleva och prova på hur människorna levde under forntiden.
 • reflektera och diskutera kring människans levnadsvillkor på forntiden jämfört med idag.
 • läsa och prata om spår från forntiden i vår närmiljö och i vårt språk.
 • titta på hur tidslinjer är uppbyggda, undersöka "jordens tidslinje" samt göra egna tidslinjer.
 • skriva egna texter om forntiden.
 • titta på filmer som handlar om forntiden.
 • bygga upp forntidsbyar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3