👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan nu och förr

Skapad 2017-09-12 09:12 i Gustavslundsskolan Helsingborg
PP om skolan nu och förr.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur ser skolan ut idag? Hur såg skolan ut förr i tiden? Vi jämför likheter och skillnader.

Innehåll

Vi har precis börjat på vår helt nya skola. Hur ser den ut? Hur arbetar vi här?

Hur såg det ut i skolan när dina vårdnadshavare gick i skolan? När någon äldre vän eller släkting gick i skolan?

Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par, alla. Vi kommer att diskutera, se film, intervjua och få besök i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3