👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 6

Skapad 2017-09-12 09:21 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola 6 Svenska
Berättande text. Har du någon gång läst en bok som varit så bra att du inte kunnat lägga ifrån dig den? Då har du verkligen haft en läsupplevelse. Men hur gör egentligen författaren för att gripa tag i sina läsare? Det kommer vi att lära oss nu.

Innehåll

Mål:

Läsa.

* Läsa en berättande text med flyt och god förståelse.

* Förstå hur författaren bygger upp miljö- och personbeskrivningar.

* Förstå hur författare använder sig av dialoger.

 

Tala.

* Planera och genomföra en muntlig redovisning av en bok jag läst.

* Använda bilder när jag redovisar.

* Anpassa mitt språk till dem som lyssnar.

 

Skriva.

* Planera och skriva en skräcknovell med hot/det som skrämmer, händelse, vändpunkt och slut.

* Använda ett beskrivande språk i min skräcknovell så att miljö- och personbeskrivningar blir levande.

* Använda mig av dialoger.

* Skriva och stava rätt.

 

Det här ska vi göra:

Arbeta i boken "Klara svenskan åk 6, tala, läsa, skriva".

Planera och genomföra en bokpresentation samt skriva en skräcknovell.

 

 

Detta ska bedömas:

Hur aktiv du är på lektionerna.

Hur du planerar och genomför en bokredovisning.

Hur du planerar och skriver en skräcknovell.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 6

Rubrik 1

Muntlig redovisning
E
C
A
Genomföra och planera
Genomföra och planera en muntlig redovisning -inledning -innehåll -avslutning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Enkla muntliga redogörelser I huvudsak fungerande innehåll
Utvecklande muntliga redogörelser Relativt väl fungerande innehåll
Välutvecklade muntliga redogörelser Väl fungerande innehåll
Anpassning av språk
Anpassar språket efter mottagaren
Till viss del
Relativt god anpassning
God anpassning
Lässtrategier
Läsa sakprosa och skönlitteratur och förstå dess innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Med flyt huvudsak fungerande sätt
Gott flyt Ändamålsenligt sätt
Mycket gott flyt Ändamålsenligt och effektivt sätt
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Enkel kronologisk sammanfattning Viss koppling till innehåll, visar grundläggande läsförståelse.
Utvecklande sammanfattningar relativt god koppling till innehållet, visar en god läsförståelse
Välutvecklade sammanfattningar god koppling till innehållet, visar en mycket god läsförståelse

Skriva

Planera och skriva en skräcknovell med hot, händelser, vändpunkt och slut.
E
C
A
Berättande text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Kan skriva en berättande text med begripligt innehåll, fungerande struktur (händelse, vändpunkt och slut).
Kan skriva en berättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
-II- relativt god säkerhet
-II- god säkerhet
Beskrivande språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Innehåller utvecklande gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
innehåller välutvecklande gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.