👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv i utveckling

Skapad 2017-09-12 09:23 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur uppstod liv på vår planet? Vad räknas som levande? Hur ser celler ut och hur fungerar de? Detta ska vi ta reda mer på!

Innehåll

 

I No inleder vi terminen med att fokusera på ämnet biologi och närmare bestämt jordens och livets utveckling på jorden. Det är många viktiga begrepp att gå igenom som är centrala i biologin så vi kommer arbeta mycket med dem under lektioner och eleverna kommer även få vissa läxor och ett prov.

 

Syfte

"Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins

begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med

 erfarenheter från undersökningar av naturen och människan."

 

"Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga

och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna

få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få

perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft."

 

Sammanfattningsvis skall eleverna i undervisningen i detta ämnesområde få utveckla sina förmågor att:

 * använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

*   genomföra systematiska undersökningar i biologi

 

 

Centralt innehåll

 

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för sam­hället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. 

  * Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 

 * Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 

 * Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 

 

 Viktiga begrepp:

 

Biologi                                                       Organism

DNA                                                          Fotosyntes

Ozon                                                          Klorofyll

Fossil                                                        Encelliga

Flercelliga

 

 

 

 

Moment:

 

 

·         Diskussioner om vad som är levande eller ej

·         Kriterier för att något ska räknas som levande – LÄXA!

·         Hur bildades liv på jorden enligt naturvetenskapen, jämför med religiösa teorier. (Film + bok + samtal)

·         Vilka faktorer var viktiga för att liv skulle uppstå på jorden? (Vi läser och samtalar om texten.)

·         Arbeta självständigt eller i par med frågor i biologiboken.

·         Fotosyntesen – vad innebär den? Bok & genomgång.

·         Celler, växt och djurceller. Likheter och skillnader. (Eget utforskande, genomgång + film.)

·         Cellens delar, namn, plats & funktion

·         Prov på allt ovanstående – träna på dina anteckningar, frågorna i boken, på hemsidan för spektrum biologi (frågor + begrepp) samt cellens olika delar och funktion.

·         Labb – kika på celler i mikroskop

 

Du ska visa att du kan:

Formulera vad som är typiskt för alla levande organismer

Beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapligt perspektiv (vilka faktorer var viktiga för att liv skulle kunna uppstå? 

Visa att du kan och förstår de centrala/viktiga begreppen för ämnesområdet

Likheter och skillnader mellan växt-, och djurceller - sätta ut cellens olika delar och förklara dess funktion.

 

Bedömningtillfällen: 

Läxförhör

Dina svar på frågorna som finns på s.12 i boken

Prov 

Lektioner 

 

Filmer som kan vara bra att kika på:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Grupparbete evolution

  • Grupparbete evolution

  • Grupparbete evolution