👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk språkhistoria och våra grannspråk

Skapad 2017-09-12 09:26 i Rödsleskolan Oskarshamn
Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag och jämföra med våra grannspråk och beskriva likheter och skillnader.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag och jämföra med våra grannspråk och beskriva likheter och skillnader.

Innehåll

Centralt innehåll som vi har fokus på:

(Annat centralt innehålla kan komma i fråga, i så fall informeras du som elev såklart!)

Arbetssätt och undervisning

Vi använder följande litteratur för kunskapsinhämtning:

Svenska Direkt 8 "Språkhistoria 1" s 402-413, "Språkhistoria 2" s 414-425

Svenska Direkt 9 "Våra grannspråk" s 362-381"

Filmserien "Ordagrant" via sli.se

Undervisningen utgår ifrån ett par stora utmaningar:

-Berätta, muntligt eller skriftligt, om svenska språkets utveckling (med hjälp av stödord/ begrepp som vi hela tiden fyller på med)

-Berätta om likheter och skillnader mellan svenskan och våra grannspråk (med hjälp av stödord/ begrepp som vi hela tiden fyller på med)

 

Läraren och elevgruppen tar ett gemensamt ansvar för hur lektionerna ska läggas upp för att bemöta utmaningarna.

 

 

Visa vad du lärt dig

Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag och jämföra med våra grannspråk och beskriva likheter och skillnader.

Du kommer att få tillfälle att visa det skriftligt eller muntligt. Vid det tillfället kommer du att ha stödord till din hjälp.

Tidsram

Ca v 34-38

Bedömning

Vi fokuserar främst på följande kunskapskrav, men andra kunskapskrav kan komma ifråga och då är läraren tydlig med att kommunicera det.

Svenska språket & närliggande språk
 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
    Sv  7-9
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
    Sv  7-9
  • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
    Sv  7-9