👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GS 1-6 Vatten

Skapad 2017-09-12 09:44 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola F – 6 Naturorienterande ämnen Teknik
Vad lever i vatten? Hur ser en fisk ut inuti? Vad är ett ryggradsdjur? Vad är skillnad på hav och sjö? Vad finns det för fiskar i Sverige? Vad har vi människor för nytta av vatten? Vad är vattnets kretslopp? Hur renas vatten? Vad kan vi spola ner i toaletten?

Innehåll

Detta ska vi ta reda på tillsammans:

Vad lever i vatten?

Hur ser en fisk ut inuti?

Vad finns det för fiskar i Sverige?

Vad är ett ryggradsdjur?
Vad är skillnad på hav och sjö?
Vad har vi människor för nytta av vatten?
Vad är vattnets kretslopp?
Hur renas vatten?
Vad kan vi spola ner i toaletten?

 

Hur visar du vad du kan och vad du lärt dig?

Du berättar, förklarar, diskuterar, ritar, visar och experimenterar.

Du som kan skriva och läsa visar även vad du kan genom att skriva texter och söka information på nätet eller i en bok.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  4-6
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
  NO  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6

Matriser

NO Tk
NO kunskapskrav år 6 - Grundsärskola

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomgånget arbetsområde
Eleven kan **bidra** till resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **enkla** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven **medverkar** i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven ger också **enstaka** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler
Eleven **bidrar** till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **enkla** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets olika former.
Eleven **medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **väl fungerande** sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomgånget arbetsområde
I samtal om miljöfrågor kan eleven **bidra** till resonemang om hur källsortering återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **enkla** resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
Eleven kan ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomgånget arbetsområde
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomgånget arbetsområde
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Ny rubrik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomgånget arbetsområde