👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-09-12 09:44 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola 6 – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

 

Syfte

 Vi ska arbeta i ett ämnesövergripande tema kring olika religioner. Syftet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att undersöka olika religioners livsåskådningar, dess traditioner och olika konst- och musikformer.

 I det här arbetsområdet får du träna på din förmåga att:

 

 • jämföra likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • prata om hur religionerna påverkar människors vardag

 Ur läroplanens centrala innehåll kommer vi att arbeta med att undersöka musik och konstföremål från olika kulturer och religioner. Vi kommer även att arbeta kring olika berättelser ur de 3 största religionerna, islam, kristendom och judendom och utifrån religionerna samtala om olika levnadsregler.

 

Undervisning och arbetsformer

 På lektionerna arbetar vi med att:

 

 • se filmer
 • gemensamt läsa texter
 • jämföra någon/några religioner
 • Skapa till temat, genom att ex teckna.

 

Bedömning

 Vi kommer fortlöpande att bedöma

 

• bilder från undervisningstillfällen

 

•samtal med eleven

 

•observationer av lektioner

 

arbetsmaterial

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • Centralt innehåll
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9