👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i matematik år 4 ht 2017

Skapad 2017-09-12 09:59 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i matematik år 4, för höstterminen 2016.
Grundskola 4 Matematik
Du ska känna dig trygg att addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000. Du ska kunna använda dig av algoritmer för att räkna ut svaren. Du ska även ha en grundläggande kännedom om huvudräkning. Du ska även behärska multiplikationstabellerna 0-10.

Innehåll

Mål 1: Att eleven får förståelse för vårt talsystem.

Vilket innebär:
Att jag är säker på och kan räkna upp till 10 000.
Att jag kan ordna talen i storleksordning.
Att jag vet vad en tallinje är.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar i helklass både enskilt, par och i grupp.

Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den förstår talraden upp till 10 000.
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den vet vad en tallinje är och hur den används.

Mål 2: Att eleven behärskar de fyra räknesätten och kan se ett samband mellan dessa.

Vilket innebär:
Att jag kan de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.
Att jag förstår att addition och subtraktion hör ihop.
Att jag förstår att multiplikation och division hör ihop.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar i helklass både enskilt, par och i grupp.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den kan räkna med de fyra räknesätten. Att eleven visar förståelse för att addition och subtraktion hör ihop.
Att eleven visar förståelse för att multiplikation och division hör ihop.

 

Mål 3: Geometri.

Vilket innebär:
Att jag kan mäta och rita sträckor.
Att jag kan växla mellan olika längdenheter. 
Att jag kan rita geometriska former med givna mått och räkna ut omkretsen.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar både i helklass och halvklass.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar. 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar förståelse för längdenheterna och kan röra sig mellan olika enheter.
Att eleven kan rita och mäta sträckor.
Att eleven kan rita geometriska former och räkna ut omkretsen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rationella tal och deras egenskaper.
    Ma  4-6
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  4-6