👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detta är jag - mitt höstprat!

Skapad 2017-09-12 10:12 i !Alpskolan (test gr) Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Varje sommar kan man lyssna på Sommarpratarna i radio, där olika kända personer berättar om sig själva och sina liv. I detta arbetsområde i åk 9 kommer du få presentera dig själv, både genom att skriva brev, men också genom att du får göra ditt alldeles egna "höstprat"!

Innehåll

I detta arbetsområde ska fokus ligga på DIG!

Först skriver du ett brev till din lärare om dig själv. Sedan ska du få välja någonting som är extra speciellt för dig (en speciell plats, en viktig händelse i ditt liv, en betydelsefull person eller liknande) och skriva en resonerande och berättande text om detta. En del av denna text ska du få läsa upp för klassen och då dessutom få spela en låt som är betydelsefull i sammanhanget. Det är detta vi kallar för ditt "höstprat"! 

 

Detta ska du lära dig (syfte)

Syftet med detta arbete är att du ska lära dig...

 1. Att kunna ta emot instruktioner till en större uppgift och följa dem
 2. Att kunna skriva olika texter, exempelvis ett brev samt ett manus till ditt "höstprat"
 3. Att kunna bygga upp en text på ett korrekt sätt (innehåll, struktur och språk)
 4. Att kunna göra en kort presentation inför grupp samt deltaga i gruppdiskussioner 
 5. Att kunna kombinera text med musik i en presentation 

 

Så här kommer vi att arbeta

Exempel på vad du kommer att göra: 

 • Läsa och själva skriva brev - efter instruktioner för hur ett brev ska se ut och vad det ska innehålla
 • Lyssna på delar av "Sommarprat" av kända personer
 • Planera och sedan skriva en text som bygger på något som är betydelsefull för dig 
 • Välja ut och sedan framföra en del av texten muntligt för klassen
 • Presentera en låt (eller en del) och dess betydelse för dig
 • Lyssna på klasskamraternas framföranden

 

Så här kommer vi (lärare i svenska) att bedöma dig:

Både processen samt det muntliga och skriftliga resultatet bedöms och matris används.

Uppgifter

 • höstprat -instruktion

Matriser

Sv
"Mitt höstprat"

Övergripande mål
ANSVAR
 • Gr lgr11
Kan ej bedömas
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Övergripande mål:
SJÄLVSTÄNDIGHET
Kan ej bedömas
Du försöker komma igång på egen hand och du försöker arbeta ganska självständigt.
Du kommer oftast igång på egen hand och arbetar ganska självständigt.
Du kommer igång på egen hand och arbetar självständigt.

Kriterier för betyg i olika steg

Här dokumenteras elevernas förmågor och kunskaper.
Har arbetat med, men har inte till fullo kunnat visa sin förmåga eller kunskap.
Grundläggande förmågor
Utvecklade förmågor
Välutvecklade förmågor
Läsförståelse
Genom att oftast kunna följa skriftliga instruktioner och ganska självständigt lösa uppgifter visar du enkel läsförståelse.
Genom att kunna följa skriftliga instruktioner och ganska självständigt lösa uppgifter visar du utvecklad läsförståelse.
Genom att kunna följa skriftliga instruktioner och självständigt lösa uppgifter på ett korrekt sätt visar du välutvecklad läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text (skriftligt och muntligt)
Dessutom kan du tolka och resonera enkelt om vad texter/bilder handlar om och tala om vad du tycker om texten/bilden. Du kan på ett enkelt sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ.
Dessutom kan du tolka och resonera mer utvecklat om vad texter/bilder handlar om och tala om vad du tycker om texten/bilden. Du kan på ett utvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ.
Dessutom kan du tolka och resonera välutvecklat (med jämförelser och exempel) om vad texter/bilder handlar om och tala om vad du tycker om texten/bilden. Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka åsikter om hur texten/bilden kan påverka en individ och förklarar/motiverar detta.
Skriva - textkvalitet
Du kan skriva olika slags texter med: - viss språklig variation - enkel textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - i huvudsak fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Du kan skriva olika slags texter med: - språklig variation - utvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Du kan skriva olika slags texter med: - god språklig variation - välutvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd) - välfungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten).
Skriva - manus till Höstprat
Texten... - följer instruktionerna för uppgiften ganska bra - har en enkel uppbyggnad med en början, en mitt och ett slut -har med några enkla resonemang - har enkla gestaltande beskrivningar - är skriven med ett enkelt språk (exempelvis ordval)
Texten... - följer instruktionerna för uppgiften på ett tydligt sätt - har en utvecklad uppbyggnad - innehåller utvecklade resonemang - har utvecklade gestaltande beskrivningar - är skriven med ett varierat språk (exempelvis ordval) som passar för just "höstpratet"
Texten... - följer instruktionerna för texttypen på ett tydligt och välanpassat sätt - har en välutvecklad uppbyggnad - innehåller välutvecklade resonemang - har välutvecklade gestaltande beskrivningar - är skriven med ett varierat språk som har "det lilla extra" och passar väl för just "höstpratet"
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med mestadels fungerande struktur och innehåll. Du gör ett gott försök att anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll Du kan till stor del anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll Du kan anpassa framförandet till syfte, mottagare och sammanhang.