Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott årskurs 2

Skapad 2017-09-12 10:40 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 2 Idrott och hälsa
Under årskurs 2 ska du få röra på hela kroppen, prova på nya lekar och sporter, lära dig mer om kost och hälsa både utomhus och inne i gymnastiksalen.

Innehåll

Syfte

Se kopplingar till Läroplanen nedan

 

Undervisningens innehåll: Vad ska vi göra?

Se kopplingar till Läroplanen nedan

Under arbetets gång kommer du att:

 • delta i olika lekar, både gamla gamla och nya
 • samarbeta med dina kompisar och följa de regler som finns
 • röra dig med hela kroppen på olika sätt, springa, hoppa, gå, kasta, fånga, rulla m.m både med och utan redskap
 • röra dig till musik
 • vara med och diskutera hur aktiviteter och hälsa påverkar din kropp
 • kunna orientera dig med hjälp av enkla kartor i närområdet (idrottshallen och till våren skolgården)

Undervisningens innehåll: Hur ska jag göra?

Under arbetets gång kommer du att:

 • träna kroppen grovmotoriskt genom olika redskapsbanor, stationer, lekar och bollspel
 • vara inomhus och utomhus 
 • röra dig till musik 
 • prata om aktiviteter och hälsa
 • träna på samarbete och att ta ansvar

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i att:

 • vara med och delta i olika sporter och lekar
 • samarbeta med kompisar och göra ditt bästa
 • röra dig grovmotoriskt, både med och utan redskap
 • röra dig till musik
 • vara aktiv i diskussioner om hälsans betydelse
 • orientera dig med enkla kartor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: