👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6

Skapad 2017-09-12 10:47 i Kullingsbergsskolan Alingsås
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 6
Grundskola 6 Engelska
Engelska är ett språk som talas av väldigt många människor ute i världen. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för- och kommunicera med människor i andra länder. Du kan berätta om dig själv och ditt liv och du kan också få större kunskap om andras liv. Möjligheten att kunna resa, studera och arbeta på andra platser än i Sverige kommer att öka.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vi använder oss av läromedlet Spotlight 6, textbook, men även andra källor såsom webenglish, Kimstudies och Famous people

Under läsåret kommer du att arbeta med bl.a. följande:

 • läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska, från läromedlet och olika typer av media
 • lyssna på talad engelska genom olika typer av media och hörövningar
 • skriva egna texter på engelska
 • samtala på engelska i klassrummet 
 • titta på engelska TV-program/filmer, som t ex "Goal" 
 • spela spel och leka lekar
 • lära in och arbeta med grundläggande engelsk grammatik genom exempelvis att se "The Grammer Company"

Min bedömning baserar jag på:

 • hur du förstår både talad och skriven engelska
 • hur du uttrycker dig i tal och skrift på engelska
 • hur du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och situation
 • hur du använder dig av information, inhämtad från olika typer av media i din egen produktion
 • hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt
 • hur du utvecklar dina kunskaper, bland annat, genom att bearbeta dina texter och framställningar
 • hur aktiv du är i samtal och diskussioner i klassrummet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6