Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan i industrin 1

Skapad 2017-09-12 11:06 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Människan i industrin
Människan i industrin läsår 18/19. Kursen behandlar människans villkor i industrin/arbetslivet och industrins villkor i samhället. Bilden visar en enkel maskin för stenslipning. Två rullar drivs av en vindsnurra. På rullarna läggs en plastflaska som innehåller ett antal stenar och kanske lite vatten. Flaskan roterar av rullarnas rörelse, under kanske någon månad, tills stenarna slipats släta. De släta stenarna säljs som prydnad eller till smycken. (Bild från White Cliffs, New South Wales, Australien.)

Innehåll

 

Inledning:

 

Ämnet Människan i industrin består av två kurser om 100p var, Människan i industrin1 och Människan i industrin2.

Människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse, i sitt företag och i sin arbetsgrupp samt för företagets produktion.
Ämnet är till sin natur orienterande.

 

Kursen Människan i industrin 1 behandlar bl a 

 • arbetsmiljö och säkerhet
 • några lagar kring frågor på arbetsplats och i arbete som .Arbetsmiljölagen .Lagen om anställningsskydd, LAS .Medbestämmandelagen, MBL .Arbetstidslagen .Diskrimineringslagen .Föräldraledighetslagen .Semesterlagen .Studieledighetslagen och några fler.
 • Frågor som .sjukskrivning .ledighet .yttrandefrihet.
 • Lite företagsekonomi, t ex om .företagsformer .villkor i fråga om marknad, ekonomi, personal .produktion och samhälle i samverkan, miljöpåverkan, råvaror, energi, lokalt beroende av företaget .yrkesroll och industri, föränderlighet i tid, konkurrens, utveckling av råvara och på produktionsmetoder.
 • .faktorer kring individers samverkan i arbetsgrupper, konflikthantering, ledarskapets betydelse för effektivt arbetsklimat. Lite om hur man får arbetsgruppens medlemmar att arbeta tillsammans smidigt, effektivt och att ”dra åt samma håll”.
 • idéer och faktorer i historien som förändrat produktionen och människors livsvillkor.

 

Kort om sättet vi ska arbeta:
Jag hoppas att vi får två arbetspass/vecka med 60-70 min/pass. Helst skulle jag vilja ha passen i början och slutat på veckorna. 
Vi kommer till att börja med att arbeta med lärobok. Varje vecka arbetar vi oss igenom ett avsnitt. Datorn blir snart ett viktigt redskap. Vi kommer att söka material på olika myndigheters hemsidor, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att nämna några. 

Det kommer att finnas en arbetsplan för varje vecka. Den återfinns i det programsystem vi arbetar med. I varje veckoplan kommer det att finnas ett frågeblad där man besvarar frågor kring veckans ämne.
Frågebladet återfinns i den uppgift veckans planering Du redovisar veckans arbete genom att via datorn skicka in de besvarade frågornaFrågorna rättas, kommenteras och skickas tillbaka till eleverna via datorn.
Det kommer att finnas lärare hela tiden som du kan fråga och få stöd från.
Lärobokens text kommer att finnas i inläst form. Du har då möjlighet att lyssna på texten och samtidigt följa med i bokens text. De flesta myndigheters hemsidor går också att lyssna på. 
Du kommer inte att ha prov i form av skrivningar och förhör. Examinationen sker utifrån de uppgifter man gör och även utifrån lektionsarbetet och samtalen under lektion. 

Det kommer att bli några mer praktiska övningar. Du kommer att få känna på verktyg inom el och vi ska göra var sin skarvsladd och se att den blir korrekt gjord och fungerar korrekt. 
Studiebesök på industri. Vi brukar också på vårkanten besöka Falu gruva och se hur man arbetade förr i världen. 

Till kursen hör momentet "HLR", hjärt-lung räddning. Momentet ges antagligen i senare årskurs men ingår i vår kurs. 

Klicka gärna på länken här nedan. Den går till Skolverket.se och dess kursplan för detta ämne och denna kurs!

 

Länk till Skolverkets kursplan ämnet Människan i industrin, kursen Människan i industrin 1, 100p:  https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DM%25C3%2584I%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

 

 /

 

 Lite vecka för vecka:

Observera: Planeringen är översiktlig. Grön text i framtida veckor kan komma att ändras.

Vi får två arbetspass/vecka, måndag morgon 8.30-9.30 samt tis, 11.50-12.50.

Vecka 36:

Pass1.
Tis 4/9

 • Presentation av kurs, central kursplan.
 • Om sätt att arbeta,
  genomgång, avsnitt i lärobok
  arbeta med kontrollfrågor
  se på film, filmklipp
  ev egna uppgifter att redovisa
  studiebesök på några, kanske 2-3 företag

  Inga skrivningar inplanerade.

 • Titta på film, första delen av "När Sverige blev rikt del1." Om vi hinner.
  (https://www.youtube.com/watch?v=cuN9qnQl80U)

  (Om vi hinner ska eleverna få några korta kontrollfrågor till första veckans arbete.)

Pass2
Tors 6/9.

 • Presentation kring arbetsmiljö allmänt och första sidorna i boken. 
  Om personlig skyddsutrustning och lite om arbetet i vår verkstad.
 • Läxa till nästa gång att läsa igenom i Faktaboken sid 6-16. (4-15 i gula boken.)

 

                                                                                                                                                                                                                               

Vecka 37:

Pass 1:
Tis 11/9.

 • Titta på film, 10-15 min "När Sverige blev rikt del1".
 • Faktaboken.
  Vi går igenom faktabokens första avsnitt gemensamt, sid 6-15 ung.
  Få ut kontrollfrågor som vi arbetar med. Kontrollfrågorna utgör hjälp vid inläsning. När vi börjar med detta avsnitt ska vi läsa tillsammans och hjälpas åt med frågorna. Kontrollfrågorna lämnas till rättning när de är klara. (Senare, när klassen fått ut datorer och man kommer in i Unikum, besvarar man frågorna, löser uppgifter, på datorn.)
 • Vi jobbar så långt vi hinner idag, fortsätter på torsdag.

 • Veckans uppgift heter
  "Sid 6-16 i faktaboken. Inledning till Arbetsmiljö."

 

 

Pass 2:
Tors 13/9.

 •  Vi fortsätter med faktabokens första del, jobbar med uppgifterna.
   Avsnittet behandlar ett antal begrepp inom Arbetsmiljö, vi möter några ungdomar som hunnit arbeta efter skolan.


 • När vi är klara med detta ska vi stanna upp och fundera kring vad arbetsmiljö är - egentligen.
  Vi arbetar i häften vi får ut på lektionen, "Arbetsmiljö. Så funkar det."
  Vad mår just jag bra av och vad mår jag dåligt av ?

  Begrepp som friskfaktorer och sjukfaktorer.
  Jag pratar nu om det jag hoppas vi kan arbeta med nästa vecka

 

 

 

Vecka 38:

 Pass1.
Tis 18/9.

Vi börjar arbetspasset med att titta ytterligare en bit, ca 10min, på filmen "När Sverige blev rikt. Del1." 
Därefter arbetar vi vidare med Faktabokens avsnitt vi påbörjade förra veckan: Sid 6-15.

Målet är att lämna frågebladen med uppgifter till rättning.

Eftersom vi i den här kursen inte arbetar med skrivningar, är det viktigt att uppgifterna lämna uppgifterna.

Vi stannar upp med Faktaboken och tittar i häftet "Arbetsmiljö. Så funkar det."
Mål här är att bygga upp medvetenhet och tankar/reflektioner kring det vi menar med arbetsmiljö.

 

 Pass2.
Tors 20/9.

 

Vi arbetar vidare med och kring häftet.
Jag tror det är bra att vi lägger lite tid på det.

 

Vecka 39:


Pass1.
Tis 25/9.

Vi börjar som vanligt tisdagslektionen med att se 10 min "När Sverige blev rikt" del1. ( https://www.youtube.com/watch?v=cuN9qnQl80U )


Faktaboken "Arbetsmiljö och säkerhet" ska vara med, alltid.

Alla tar med sina datorer. Vi ska bekanta oss med programmet Unikum som vi arbetar med i detta ämne.

Mål just nu att kunna starta Unikum, hitta vårt ämne, hitta planering och hitta uppgifter.
Vi ska senare se mer på att arbeta på hemsidor, t ex Arbetsmiljöverkets hemsida som heter www.av.se.

När vi tycker vi börjar kunna datorbiten åtminstone hjälpligt fortsätter vi med avsnittet i blå (eller gul) faktabok.
Vi ska först läsa sid 6-16 och med hjälp av boken besvara frågorna på uppgiftsbladet "Arbetsmiljö och säkerhet sid 6-16". Har man inte fått sin dator kan man besvara uppgifterna på papper.Pass2.
Tors 27/9.

Vi fortsätter med veckouppgiften.

Nästa avsnitt i vår bok är sid 16-23 i faktaboken.
Läs igenom avsnittet.
Gå in i uppgiften som heter "Sid 13-23 i Faktaboken. Något om arbetsmiljöarbete." Klicka på "Innehåll", läs den texten, klicka fram frågebladet, arbeta med frågor och bok!
Vårt mål just nu är att bli klara med första bladet, sid 6-16 före nästa lektion som är tis 2 okt.


Vecka 40:


Pass1.
Tis 2/10.

 

Vi börjar arbetsveckan med att se sista 10 min av När Sverige blev rikt del1.

Vi ska gå vidare och arbeta med ett avsnitt som handlar om Arbetsmiljöarbete, "Systematiskt arbetsmiljöarbete".
Avsnittet diskuterar vad som ska göras och hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.

Vi ska börja med att titta på material från Arbetsmiljöverket, en webbutbildning, text på nätet som har uppläsning.
Vi har en länk i vår veckouppgift som heter
"Sid 13-23 i Faktaboken. Något om arbetsmiljöarbete."  som går till den kursen. Vi ska titta gemensamt.

Diskutera kring Kursen och kring arbetsmiljöarbete.

 


Pass2.
Tors 4/10.

 

Vi fortsätter med arbetet från tisdagen.

 

 Avsnittet i faktaboken finns på sid 16-23 ca.
Vi ska läsa igenom och göra kontrollfrågorna. Frågorna finns i uppgiften "Sid 13-23 i Faktaboken. Något om arbetsmiljöarbete" och heter "SAM.pdf".
("Systematiskt ArbetsMiljöarbete")

 

 

 

Vecka 41:

Pass1: Tis 9/10.
Vi ska titta på Del2 av "När Sverige blev rikt", första 10 min ung.
Därefter ska vi fortsätta att arbeta med Systematiskt ArbetsMiljöarbete, "SAM".
Ni som har häftet "Arbetsmiljö Så funkar det" tar med häftena.
Vi ska diskutera kring arbetsmiljöarbete.Pass2: Tors 11/10.
Vi fortsätter med SAM
Jag tänkte att vi ska gå igenom några sidor lite längre bak i faktaboken, s69-73. Sidorna berättar om systematiskt arbetsmiljöarbete på ett lite klarare och luftigare sätt än sidorna vi hittills mött.
´Materialet att arbeta med finns på sid 16-23 och uppgiften heter "Sid 13-23 i Faktaboken...". Frågebladet finns i uppgiften.


 

 

 

 

 

Vecka 42:

Pass1: Tis 16/10.
Vi tittar som vanligt på video ca 10 min, ett avsnitt ur "När Sverige blev rikt. Del2."
Därefter tänkte jag att vi, för just nu, avrundar avsnittet om Systematiskt ArbetsMiljöarbete, "SAM" med en diskussion kring arbetsmiljö.
Jocke har lovat att komma och hålla den delen av lektionen.

Får vi tid över arbetar vi med uppgifterna, 6-16 och 16-23.
Är uppgifterna klara kan man fördjupa sig lite genom att läsa länkarna som finns i de två uppgifterna.Pass2: Tors 18/10.
Fortsättning på arbetet från i tisdags.
Bra mål för veckan att försöka hinna lämna in och få 6-16 och 16-23 godkänd.
Det ska förstås som läxa, att arbeta med på håltimmar eller hemma, med de delar som inte blivit inlämnade.

Nästa vecka ska vi gå in på avsnittet om skyddsombud där skyddsombudet är fackets / arbetstagarnas representant i det systematiska arbetsmiljöarbetet, den närmaste personen att tala med i skyddsfrågor och den som sitter med i skyddskommitté och deltar i planering av skyddsarbetet.
(Alla, från den högsta till den lägsta, ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.)

/

 

 Vecka 43:

 Pass1:

Tis 23 okt:
Glöm inte att ha med Faktabok och dator!

Vi ska veckans första pass se ett filmavsnitt, "När Sverige blev rikt, del2" och vi ska se ca 10min till.

Därefter går vi in på ett nytt avsnitt, "Vad gör ett skyddsombud", sid 24-25 i blå boken. Vi ska göra en kortare genomgång innan vi går in i uppgiften som tillhör avsnittet. Uppgiften heter Skyddsombud och tillhörande frågeblad heter "Om skyddsombud.docx".
Det ligger några länkar i uppgiften, bl a om skyddsombuds arbete. Titta gärna igenom dem! Det mesta är ett bra material, luftigt och instruktivt.
Glöm inte vår Inläsningstjänst, att man kan lyssna på uppläsning samtidigt som man följer med i texten; Jättebra läsövningsarbete!

Om/när man är klar med Skyddsombud som är veckans avsnitt, som bör lämnas till rättning under veckan, hoppar man tillbaka till de två tidigare uppgifterna som ju omfattade betydligt fler sidor.

 

Pass2:

Tors 25 okt:

I första hand är planen att vi fortsätter med målet att bli klara med de tre uppgifter vi hittills arbetat med.
Det finns hela tiden lärarhjälp om man inte tycker man kan hitta svar på uppgifterna.

 

Sista Männ ind-lektion före allas välförtjänta Höstlov.
Nästa lektion blir tis 6 nov.
Planen är att Jocke då är med och har del2 av grupparbetet, diskussionen om Systematiskt ArbetsMiljöarbete, SAM.

-Ha ett bra höstlov!

/

 

 

 Vecka 44:

 Höstlov!                                                                               

  

 

 Vecka 45:

 Pass1: 
Tis 6 nov:
Vi ska göra del 2 av Jockes grupparbete om arbetsmiljöarbete. Kom ombytta till verkstadslektion!

-Först ser vi 10min till på "När Sverige blev rikt. Del2."
-Jocke om arbetsmiljöarbete.

 

Pass2:
Tors 8  nov. Om det behövs mer tid på grupparbetet finns möjlighet att Jocke har en stund till.
Övrigt:
-Planen i grund är ett avsnitt ur blå boken /vecka. Vi gör kort genomgång, läser igenom texten, arbetar med frågorna samtidigt som vi söker i texten. Det normala är att man har läxa att på egen hand göra klart det man inte hinner under veckans lektioner.
Denna vecka har vi grupparbete. Vi får använda lite mer tid för veckouppgiften

Vi ska börja med avsnitt som finns på sid 26-27 i faktaboken. "Synförhållanden på arbetsplatsen". Tillhörande uppgift heter "Syn" och uppgiftens frågeblad heter "
"Synforh arbplats.docx".

Veckans plan är att veckans avsnitt görs klart till fredan 16 nov.
Blir du klar tidigare arbetar du med uppgifterna från tidigare veckor. (Mer om det i nästa veckas arbetsplan!)

 

 

  Vecka 46:

 

Veckans avsnitt vi ska titta på handlar om Klimatet inomhus.

Pass1:
Tis 13/11:
Vi ska som vanligt börja lektionen med ett filmavsnitt. Vi ser första 10 min av tredje delen av "När Sverige blev rikt." Vi har kommit fram till tiden för lika rösträtt för män och kvinnor, kvinnlig rösträtt som infördes 1918 och tiden efter första världskriget.

Vi går igenom veckans avsnitt ganska kort och arbetar därefter självständigt.

Glöm inte att vi har tillgång till Inläsning. Spec de med läsproblem;  gå in på tjänsten, klicka er in i faktaboken i bokhyllan, lyssna på de sidor vi arbetar med i lurar eller proppar och följ med i boken!
Glöm inte att ta med proppar eller lurar till skolan.

Det finns också en gratis app, "ILT Inläsningstjänst" att ladda ner för att lyssna i mobilen medan man läser.

Det är ett bra mål att försöka bli klar med, åtminstone, ett avsnitt varje vecka.

 


Pass2: Tors 15/11.
Vi fortsätter med tisdagens arbete, försöker bli klara med Inomhusklimat och fortsätter med ev återstående äldre uppgifter när Inomhusklimat är klart.

 

 

 

Vecka 47:

 

Pass1:
Tis 20/11:
Idag blir Jocke med och vi diskuterar kring grupparbetet om skyddsarbete för någon vecka sedan.

Därefter, om det blir tid över, påbörjar vi arbetet med veckans avsnitt som heter "Buller eller skön musik"., s 32-33 i faktaboken.
Veckans uppgift heter "Buller".


Pass2: Tors 22/11:
-Filmavsnitt, ca 10 min ur "När Sverige blev rikt, del3".

-Fortsättning på veckans kursavsnitt, "Buller eller skön musik". 

Från förra veckan:

" Glöm inte att vi har tillgång till Inläsning. Spec de med läsproblem;  gå in på tjänsten, klicka er in i faktaboken i bokhyllan, lyssna på de sidor vi arbetar med i lurar eller proppar och följ med i boken!
Glöm inte att ta med proppar eller lurar till skolan.

Det finns också en gratis app, "ILT Inläsningstjänst" att ladda ner för att lyssna i mobilen medan man läser.   "


 

 Vecka 48:

Avsnittet denna vecka heter "Vibrationer kan ge skador".


Glöm inte:
Vi har tillgång till Inläsning. Spec de med läsproblem;  gå in på tjänsten, klicka er in i faktaboken i bokhyllan, lyssna på de sidor vi arbetar med i lurar eller proppar och följ med i boken!
Glöm inte att ta med proppar eller lurar till skolan.

Det finns också en gratis app, "ILT Inläsningstjänst" att ladda ner för att lyssna i mobilen medan man läser

Pass1:Tis 27/11:

Avsnittet denna vecka heter "Vibrationer kan ge skador".

 

Vi ska försöka arbeta så, att vi påbörjar veckans uppgift helklass. Vi ska gå igenom, läsa igenom, bokens text.
Kontrollfrågorna individuellt.

Därefter jobbar vi vidare med det vi har kvar av äldre uppgifter.

 
Faktaboken s 34-35.

Uppgiften heter "Vibr".


Det är ett bra mål att försöka bli klar med, åtminstone, ett avsnitt varje vecka.


Pass2:Tors 29/11 fortsätter vi med måndagens arbete.

 

 

 

Vecka 49:

Avsnittet denna vecka heter God hygien ger bättre arbetsmiljö.

Pass1:
Tis 4/12:

.Vi ska med Inläsningstjänst tillsammans lyssna igenom texten som finns på sid 36-37 i blå boken.
.Gå in i veckans uppgift som heter Hygien.
.Läs ev igenom texten igen på egen hand.
.Öppna frågebladet, läs första frågan, sök upp svaret i texten, skriv in i svarsrutan längst ner i uppgiften.
.Fortsätt igenom frågebladet.


Pass2: Torsdag 6/12:

Vi börjar morgonpasset med att titta på sista avsnittet av När Sverige blev rikt, del3
.Göra klar avsnittet om hygien.
.Fortsätta med tidigare uppgifter och få dem klara.

.Titta igenom tidigare veckors uppgifter, länkarna som finns.

 

 

Vecka 50:

Avsnittet denna vecka heter Belastningsergonomi.

.

Pass1:
Tis 11/12:


Faktaboken s 38-39.

Vi startar gemensamt med veckans uppgift.

Vi går igenom texten tillsammans och lyssnar på den inlästa texten.


Det är ett bra mål att försöka bli klar med, åtminstone, ett avsnitt varje vecka.


Pass2: Torsdag 13/12 hoppas jag att vi kan starta med en ny film.
Vi ska se första 10 min av ett program om John och NIls Ericsson ur en serie som gick i TV för ett antal år sedan och som heter "Hermans historia". En historiker som heter Herman Lindqvist berättar.
Den ene av Ericsson-bröderna flyttade till USA och uppfann bl a propellern. Den andre var kvar i Sverige och arbetade med bl a med Göta kanal och med järnvägsprojekt.

Vi arbetar sen vidare med veckans uppgift, gör klar äldre uppgifter.

 

 

 

Vecka 51:

Det är nu sista veckan före ett långt och välförtjänt jullov.

Vi ska gå in på ett avsnitt till. Jag ser att vi även tidigare år jobbat med nya saker även sista veckan.
Jobbar vi på nu när det är mörkt och kallt är vi klara tidigare är det blir vår och varmt och skönt ute...
(Skulle det vara så, att klassen absolut kräver att vi stannar upp, så gör vi det.)

Avsnittet denna vecka heter Elektriska och magnetiska fält, finns i faktaboken sid 40-41..


Pass1
:

Tis 18/12:

Elektriska och magnetiska fält, s 40-41.

Uppgiften heter "Elektriska o magnetiska fält".

 

Vi titta på ett filmavsnitt kring 10 min ur filmen John och Nils Ericson.
Vi går igenom bokens text med hjälp av Inläsning.

 

Pass2:
Torsdagen har vi annan verksamhet, volleybollspel mm.

 

Jullov

 

Vecka 02:

Pass1:

Tis 8/1:

 Avsnittet denna vecka heter "Elektriska och magnetiska fält", uppgiften heter "Elektriska o magn fält".

Vi gick ju igenom bokens sid 40-41 före jul, väl, med Inläsningstjänst.
Vi ska gå igenom kort vad som menas med "elektriskt" resp "magnetiskt" fält och kanske först vad vi menar med ett "fält"...
Ev tittar vi på en demonstration.

 

Vi har när veckans avsnitt är klart, 5 avsnitt kvar, varav ett ev behöver 2 veckor; "Utan el stannar Sverige". Vi ska också känna lite på elverktyg, göra var sin skarvsladd.
Förutom det ska vi hoppa tillbaka till avsnittet om "Organisatorisk och social arbetsmiljö" vi hoppade över i höstas. Organisatorisk och social arbetsmiljö  är ett nytt område och vi ska arbeta med avsnittet så, att vi går igenom föreskriften direkt. av.se har också en bok i PDF-format som berättar lite utförligare om bakgrunden till tankegångarna i föreskriften.

I februari hoppas jag vi kan göra ett första studiebesök som blir på Kvarnsvedens Pappersbruk. Vi sätter av en halvdag, själva besöker omfattar en genomgång/presentation/film samt en rundvandring, totalt kanske 2-2,5h.

Vi ska kortfattat gå igenom lite fler lagar, främst i det lagområde som kallas "Arbetsrätt" (Andra lagområden är t ex Straffrätt, Civilrätt, Förvaltningsrätt för attnämna några.)

Tidigare har vi ägnar mycket tid åt den lag inom Arbetsrätten som benämns Arbetsmiljölagen.
Vi ska se på t ex Lagen om anställningsskydd, Semesterlagen, Medbestämmandelagen, Arbetstidslagen och kanske några till.
Vi ska också gå igenom om företagsformer.

 


Pass2:
Tors 10/1:

Vi fortsätter med Elektriska och magnetiska fält med mål att bli klara.

Jag vill gärna att alla tittar igenom intervjun i slutet av den länklista som finns i veckans uppgift!

Därefter betar vi av rester, vad som ev finns kvar från tidigare veckor.

 

/

 

Vecka 03:

Pass1:

Tis 15/1: Veckans uppgift heter "Strålning", sid 42-43 i blå faktabok.

När vi talar om strålning, talar vi om s k "icke joniserande strålning", väsentligen ljus i alla regnbågens färger, "rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett". Den röda färgen har störst våglängd och den blå har kortast våglängd. Detta är synligt ljus.
Vi har också ljus med lite större våglängd än rött. Vi kallar det "infrarött" och det är "värmestrålning" som finns i det våglängdsområdet liksom även ljuset från fjärrkontroller för t ex TV.
Strålning med ännu längre våglängd än IR-strålning är strålningen i en mikrovågsugn och även den strålning som är radiovågen från en mobiltelefon och ännu lite större våglängd har signalen till TV och radio.


Det ljus som har lite kortare våglängd än violett, kallar vi ultraviolett eller "UV"-ljus. Det ljuset finns i vanligt solljus men uppkommer även vid bågsvetsning. UV-ljuset kan ge ögonskador och även solbränna.

Pass2:
Tors 17/1: Vi ska se på en kort film av en serie filmer. De handlar om kvinnor om några kvinnor som  tidigt, slutet av 1800-talet, kom att arbeta i näringsliv med olika typer av uppgifter och utmärkte sig med att ha väldigt stor framgång.
2018 var det 100år sedan kvinnor fick rösträtt och de här tjejerna arbetade kanske 50 år tidigare.


Vi ska fortsätta med arbetet från tisdagen och jobbar när vi är klara med veckouppgiften vidare med tidigare veckouppgifter.
/

 

Vecka 04:

 

Pass1.


Tis 22/1.
Veckans avsnitt heter Datorarbetsplatsen, blå bok sid 44-45.

Vi lyssnar och läser igenom texten, arbetar med kontrollfrågor.
När veckans uppgift är klar fortsätter vi med tidigare veckouppgifter.

 

 

Pass2.
Tors 24/1. Film avsnittet denna vecka handlar om Wilhelmina Skogh, entreprenör inom hotell.

Vi fortsätter med våra uppgifter.


 • Lite om det som återstår av kursens arbetsmiljödel:

  Brandrisker
 • Farliga ämnen
 • Avsnitt om el och elsäkerhet. Elbranschen är i hög grad reglerad av lagar och föreskrifter. Vi ska titta på lite om vad man som icke elinstallatör får och inte får göra.Du ska i det avsnittet känna på elverktyg, göra en skarvsladd skarvsladd.

  Vi hoppar över avsnitten om hälsa, kost och motion. Du möter dem i andra ämnen.
 • Vi ska se delar av en kurs i praktikhandledning. Ett material med film och berättande.
  Alla ska ha  APL i åk2 och 3. En tanke är att du ska bli känslomässigt förberedd, få styra in dina tankar mot praktik och arbetsliv.
 • Vi ska gå igenom om
  företagsformer.
  arbetsrätt.
  handel, import och export.
  gruppsykologi.

  Vi ska göra två studiebesök, hoppas jag. I febr till KP. I maj antagligen till Falu Koppargruva.

Ung det.

/

 

Vecka 5.

 

Pass1.

Tis 29/1

Veckans avsnitt heter "Brandrisker", sid 46-47 i boken.
Alla avsnitt vi arbetat med är viktiga men detta är jätteviktigt. Det kan bullra, vi behöver lyfta saker, vi behöver bra ljus för att se. Brinner det har det inträffat ett fel, en olycka. Vi måste veta hur och vad vi ska göra.

Veckans uppgift heter också "Brandrisker".
Det finns ett par filmlänkar i uppgiften vi ska använda lite tid till att se tillsammans.
Därefter:
Arbeta igenom frågorna, lämna till rättning.
Fortsätt med ev uppgifter från tidigare veckor.

 

 

Pass2.

Tors 31/1.

Vi tittar på en film direkt på morgonen, fortsätter med filmer i serien om kvinnor som varit framstående tidigt.
Amanda Christensen var sömmerska, startade på 1880-talet en framgångsrik textilindustri.

Vi fortsätter med de uppgifter vi har.

 

Dessutom, fre 1/2:

Studiebesök:
Vi ska besöka Kvarnsvedens Pappersbruk och få en rundvandring.

.Kom till Skolan vid 8.
.Ta med skyddsskor!
.Vi åker gemensamt med buss, helst kl 8.14, buss 215 mot Centrum. Där byter vi till buss 151 mot KP från läge D.
.Vi kommer att möta en guide vid Porten/vaktstugan, KP kl 9.
.Hämtning vid porten och info om bruket i hörsalen Granen.
.Påklädning av säkerhetsutrustning, promenad runt bruket och visning av verkstaden.
.Besöket slut vid 11.15.

Det är viktigt att vi är på plats kl 9.

KP hälsar att de inte bjuder på fika.
Jag tror vi kan räkna med ett intressant och minnesvärt studiebesök.

 

Vecka 06:

 

Pass1:

Tis 5/2:


Veckans avsnitt i Faktaboken heter "Lär dig hantera farliga ämnen" och finns på fyra sidor i boken, 48-51. Lite fler sidor än vi vanligtvis haft. Kemikalier man möter är ett jättestort område och mycket viktigt.
Det ingår också en liten sökuppgift på nätet kring symboler för olika ämnen och farligheter. Ämnen omkring oss är ett stort område och ett viktigt område.

Veckans uppgift heter "Farliga ämnen".
Det bör bli bra att gemensamt gå igenom sidorna med Inläsningstjänst.
Pass2:
Tors 7/2:

Veckans avsnitt i filmserien om kvinnor som tidigt var framträdande inom näringsliv handlar om Hanna Lindmark som startade hushållsskolor.
Hanna Lindmark är den sista i raden kvinnor som vi uppmärksammar.

Vi ska från nästa vecka ägna lite tid till att se del av en webb-kurs om APL, egentligen APL-handledning och ser ett avsnitt/vecka under någon tid framåt. .
Målet här är att eleverna lite får styra in sina funderingar mot och till den apl som ges från ht i åk2. Man får möjlighet att bli lite förberedda på ny arbetsmiljö.

Vi fortsätter med arbetet från i tisdags och jobbar när vi är klara med veckans uppgift vidare med uppgifter från tidigare veckor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Vecka 07.

Pass1:
Tis 12/2::

Veckans avsnitt heter "Utan el stannar Sverige".
Veckans avsnitt i Faktaboken heter "Utan el stannar Sverige" och finns på fyra sidor i boken, 55-58.

Vi ska göra en lite mer noggrann genomgång och därefter lyssna på Inläsningstjänst.

 

Veckans uppgift heter "Utan el stannar Sverige".
Området el och säkerhet är väldigt omfattande. Frågebladet i detta avsnitt är kortfattat och ganska enkelt.

Ta för vana att läsa igenom den, kolla också om det skulle vara av intresse att titta på videoklippen på länkarna. Många av dem är väldigt bra. 


Pass2:
Tors 14/2:

Veckans filmtid ska vi använda till att titta på ett avsnitt om APL, en del av Skolverkets kurs om apl-handledning som finns på "aplhandledare.skolverket.se".
Jag hoppas att Magnus ska ha möjlighet att vara med under åtminstone en del av tiden.


Vi fortsätter därefter med arbetet från måndagen och jobbar när vi är klara med veckouppgiften vidare med tidigare uppgifter.

 

 

Vecka 08.

Pass1:
Tis 19/2::

 

Förra veckan kom vi inte helt igenom det vi kanske skulle ha gjort.
Det blev en genomgång av elsystem på tisdagen och vi pratade om svetsarätt, siten "svetsaratt.se", tittade på filmklipp om processutsug, punktutsugen vid svetsplatserna och hur de bör användas.
Det är en viktig del i en yrkesutbildning, att eleverna bygger upp en känsla för arbetsmiljön, tränar sig i att arbeta "rätt", känner i "ryggmärgen" när man kanske jobbar mindre rätt.
Jag tycker det var väldigt bra att få knyta an avsnitt vi arbetat med, t ex "Inomhusventilation" med den verklighet man möter i t ex en svetsverkstad.

 

Vi hann inte titta på avsnitt om APL, en del av Skolverkets kurs om apl-handledning som finns på "aplhandledare.skolverket.se".  Det får bli torsdag morgon denna vecka.

 

Veckans avsnitt handlar om hur vi skyddar oss mot elström. Lite om vilka elarbeten man får göra själv. Vi "kör igenom" texten lite snabbt just nu, använder Inläsningstjänst. Därefter arbetar vid med kontrollfrågorna.
Vi återvänder till liknande frågor efter sportlovet men ska då se ett bildspel.

Det finns ett antal länkar att titta på.
Myndigheten som arbetar med elsäkerhet heter "Elsäkerhetsverket" och då har en fin och informativ hemsida, www.elsakerhetsverket.se.

Uppgiften denna vecka heter då "Hur skyddar vi oss mot elström?" och bokens sidor är 59-68.

 

Jobba med veckouppgiften, titta på länkarna och fortsätt med att göra klar uppgifter från tidigare veckor!

 

 

Pass2:
Tors 21/2:

Vi startar med att titta 10-15 min på kursen apl-handledning, www.aplhandledare.skolverket.se.
Ev har Magnus möjlighet att vara med under åtminstone en del av tiden. (Skulle vara möjligt att titta under mentorstid annars.)


Vi fortsätter därefter med arbetet från måndagen och jobbar när vi är klara med veckouppgiften vidare med tidigare uppgifter.

 

 

Tors 21/2: Visar sig vara problem med inloggningen till aplhandledare. Vi får spara det filmavsnittet till kanske nästa vecka.
Vi tittar istället på lite teknikhistorna, "Grimetons radiostation",

https://www.oppetarkiv.se/video/1392684/ett-svenskt-industriminne-avsnitt-2-av-12

. Ca 10 min om en gammal radiosändare i Halland, långvåg som har en generator som ger radiovågen. Speciellt med långvåg, förutom att det har ganska lång räckvidd, är att radiovågen domineras ev våg som färdas genom marken, något som gör att det går att sända till t ex ubåtar i uläge - något Försvarsmakten hade intresse av.

/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 9.

Sportlov.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 10.

 

Pass1:
Tis 5/3.


Nästan alla maskiner drivs eller styrs av el, belysningar är elektriska, ventilationsfläktar är elektriska.
Vi ska gå igenom lite mer om elektricitet. Just nu ska vi titta på regler och principer kring hur vi umgås med el.

Vi ska börja med att se på ett bildspel kring el, el i hemmet mest och om vad man får och inte får göra.

Därefter, lite beroende på hur mycket tid vi får över, arbetar vi

Uppgiften denna vecka heter heter "Elsäkerhet mm"

 

 

 

 

Pass2:
Tors 7/3.

Denna lektion ska vi kunna komma se några filmer från kurs för APL-handledare. ( aplhandledare.skolverket.se )
En anledning har varit att vi tyckt det vara ett bra sätt att som förberedelse inför kommande praktik, få eleverna att reflektera kring apl.
(Om några år kommer dessutom elever idag att kanske själva handleda apl-elever. )
Själva kursen består av film och avsnitt med frågor och uppgifter att arbeta med. När man arbetat sig igenom de "moduler" som kursen består av och gjort uppgifter o s v får man ett diplom som bevis.
Vår ambition är att se några filmer och ev  samtala kring dem.

För den som ev vill gå lite djupare är kursen är kostnadsfri och öppen för vem som helst att skaffa användare till och arbeta igenom.

 

10-15 min/morgonpass hoppas jag vi under några veckor kan ägna åt kursen.

 

 

Vi ska snart gå igenom avsnittet om Organisatorisk och social arbetsmiljö.
För att lite gå händelserna i förväg lade jag i uppgiften med en länk till YouTube, en liten film, 10 min om ledarskap och självkänsla, mjukt och lättsmält material.
Titta på länken om du får tid!


Vecka 11.

 

Pass1:
Tis 12/3.

 

Vi går igenom om verktyg och bygger och testar en skarvsladd.
Text och bilder finns i Elsäkerhetspocket samt sidor ur den äldre, gula versionen av vår faktabok som delas ut på lektionen.

 

 

 

Pass2:
Tors 14/3.

Vi fortsätter med ett avsnitt om APL,  APL-handledare. ( aplhandledare.skolverket.se )

Därefter göra skarvsladd (klar) samt jobba vidare med uppgifter från tidigare veckor.

 

 

Vi ska snart gå igenom avsnittet om Organisatorisk och social arbetsmiljö.
För att lite gå händelserna i förväg lade jag i uppgiften med en länk till YouTube, en liten film, 10 min om ledarskap och självkänsla, mjukt och lättsmält material. (Finns i uppgiften från förra veckan, "Elsäkerhet mm".
Titta på länken om du får tid!

 

 

Vecka 12.

 

Pass1:
Tis 19/3.

 

Det har gått väldigt bra med kopplingsuppgiften. Många är klara eller nästan klara.
Vi ska göra så, att vi använder tisdagspasset till

 • arbeta vidare med kablarna, mål att om möjligt bli klara under detta pass.
 • arbeta med veckouppgifter. Nästan alla har åtminstone någon uppgift eller del av uppgift sedan tidigare veckor kvar. Arbeta klart så långt det går. 

Jag lägger denna vecka ut uppgiften torsdag morgon.
(Brukar vara tisdag morgon.)
/

 

Pass2:
Tors 21/3.

Vi fortsätter med ett avsnitt om APL,  APL-handledare. ( aplhandledare.skolverket.se.

 

Vi ska gå igenom avsnittet om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi har inte begreppen Organisatorisk och social arbetsmiljö i vår faktabok. Det beror på att föreskriften är nyare och från häromåret. Den heter afs 2015:4 och arbetar med nya begrepp, ålägger större ansvar för den sociala miljön.
När man talar om organisatorisk arbetsmiljö menar man vilkoren och förutsättningen för arbetet.

Uppgiften till detta avsnitt heter "Om Organisatorisk och social arbetsmiljö".

 

Övningen till detta avsnitt kommer att bestå i att läsa igenom och leta information i själva föreskriften. Det är 13 sidor med ganska luftig text.
Några har tidigare haft svårt att arbeta direkt från föreskrift och uppgiften består av två delar där tanken är att vi stannar upp vid detta avsnitt under 2 veckor.
För att lite gå händelserna i förväg lade jag i uppgiften med en länk till YouTube, en liten film, 10 min om ledarskap och självkänsla, mjukt och lättsmält material. (Finns i uppgiften från förra veckan, "Elsäkerhet mm".
Titta på länken om du får tid!

******************************************************************************************************************************************************************************************

Vecka 13.

 

Pass1:
Tis 26/3.

 

Först:
Observera schemaändringen!

Lektionstiden är 8.40 - 9.40 i sal 261. (Vi har bytt tid med er mattelektion som nu blir 12.15, på vår gamla tid.)

 

Vi ska fortsätta med avsnittet från förra veckan, Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Avsnittet "Om organisatorisk och social arbetsmiljö" har två uppgiftsblad, "Del 1 av 2" och "Del 2 av 2".

Taken var att det skulle bli lite mer tid för att svara på frågorna då uppgiften kan vara lite mer krävande att läsa.
Observera gärna att Arbetsmarknadsverkets hemsida, av.se har en inläst-funktion; man kan lyssna på samtliga texter. Inläst-funktionen är inte lika bra som den Inläsningstjänst vi använder till faktaboken men kan kanske ändå vara till någon hjälp.

 

Målet för vecka 13 skulle vara att lämna både Del1 av 2 och Del 2 av 2 till rättning. Vi har då använt torsdag v 12 samt de två lektionerna v13.

Veckans uppgift är samma uppgift som förra veckan, "Om organisatorisk och social arbetsmiljö".
/

 

Pass2:
Tors 28/3.

Vi fortsätter med ett avsnitt om APL,  APL-handledare. ( aplhandledare.skolverket.se.

 

Därefter fortsätter vi med Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Övningen till detta avsnitt kommer att bestå i att läsa igenom och leta information i själva föreskriften. Det är 13 sidor med ganska luftig text.
Några har tidigare haft svårt att arbeta direkt från föreskrift och uppgiften består av två delar där tanken är att vi stannar upp vid detta avsnitt under 2 veckor.
För att lite gå händelserna i förväg lade jag i uppgiften med en länk till YouTube, en liten film, 10 min om ledarskap och självkänsla, mjukt och lättsmält material. (Finns i uppgiften från förra veckan, "Elsäkerhet mm".
Titta på länken om du får tid!

 

Näs
Vi har inte begreppen Organisatorisk och social arbetsmiljö i vår faktabok. Det beror på att föreskriften är nyare och från häromåret. Den heter afs 2015:4 och arbetar med nya begrepp, ålägger större ansvar för den sociala miljön.
När man talar om organisatorisk arbetsmiljö menar man vilkoren och förutsättningen för arbetet.

Uppgiften till detta avsnitt heter "Om Organisatorisk och social arbetsmiljö".

 

Övningen till detta avsnitt kommer att bestå i att läsa igenom och leta information i själva föreskriften. Det är 13 sidor med ganska luftig text.
Några har tidigare haft svårt att arbeta direkt från föreskrift och uppgiften består av två delar där tanken är att vi stannar upp vid detta avsnitt under 2 veckor.
För att lite gå händelserna i förväg lade jag i uppgiften med en länk till YouTube, en liten film, 10 min om ledarskap och självkänsla, mjukt och lättsmält material. (Finns i uppgiften från förra veckan, "Elsäkerhet mm".
Titta på länken om du får tid!

******************************************************************************************************************************************************************************************

Vecka 14.


Männ ind utgår denna vecka.

Nationella prov både tis och tors, i Svenska.


******************************************************************************************************************************************************************************************

Vecka 15.

 

Pass1:
Tis 9/4.

 

 

Denna vecka ska vi gå in på ett avsnitt inom Organisatorisk och social arbetsmiljö som handlar om s k "kränkande särbehandling".

Vi tittar lite mer på det som i dagligt tal brukar kallas "mobbning".
Mobbning är inget juridiskt begrepp och har ingen fast definition.
Man brukar säga att det ung handlar om när en person upprepade gånger och under längre tid utsätts för obehagliga och negativa handlingar.

 

Såhär, lite utskrivet, hämtad från Arbetsmiljöverket, om jag inte minns fel:
                                                   "
                                                   Mobbning äger rum när en person, upprepade gånger
                                                      och under längre tid
                                                         blir utsatt för
                                                       obehagliga och negativa handlingar
                                                         på sitt arbete.
                                                     För att kunna säga, att någonting är mobbning
                                                         måste den som är mobbad
                                                             känna att det är svårt att försvara sig.
                                                                                                                          "


                                                 Den mobbade måste på något sätt befinna sig i ett underläge.

 

Veckans uppgift heter "Mobbning och kränkande särbehandling".

Gå in på uppgiften, försök läsa igenom texten. Frågebladet handlar delvis om material från faktaboken och delvis om material från länkarna som bifogas.

 

 

Pass2:
Tors 11/4.

Vi fortsätter med ett avsnitt om APL,  APL-handledare. ( aplhandledare.skolverket.se. )

 

Därefter fortsätter vi med veckans uppgift, "Mobbning och kränkande särbehandling" samt uppgifter kvar från tidigare veckor.

 

 Bilden finns i PDF-format som bilaga i uppgiften.

 

Vecka 16.

Pass1.
Tis 16/4:


Vi har gått igenom det jag tänkte vi skulle göra i Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagar.

Jag tänkte att vi ska använda detta lektionspass till att arbeta igenom uppgifter som återstår. Samtliga har, åtminstone, någon uppgift kvar att göra eller att komplettera.

När du är klar med uppgifterna tittar du igenom föredraget som fanns med i uppgiften förra veckan, "Mobbning och kränkande särbehandling". Stoppa mobbning på jobbet, ca 40min.
Förutom den länk som finns med, finns ett avsnitt som heter "Stoppa mobbning på jobbet - Fördjupning", ca 30min.
Föredragen innehåller bra kunskap, tänk som är nyttigt att få tidigt och dels inte finns att hitta på jättemånga platser.

/
 

 

Pass2:
Tors 18/4.

Kompledigt för kvällen med Öppet hus.
Påsklov.

Vecka 17:

Påsklov.

 

 

Vecka 18.

 

Pass1:
Tis 30/4.

Valborgsmässoafton.
Lovdag i år.

 

 

 

 

Pass2:
Tors 2/5.

Vi fortsätter med ett avsnitt om APL,  APL-handledare. ( aplhandledare.skolverket.se. ) och tittar på 10-15 avsnitt av kursens videomaterial.


/

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************17/18************************************************************************************************************

Vecka 06

Pass1:
Mån 5/2. APL-handledarutb på nätet, (www.aplhandledare.skolverket.se), filmavsnitt. Jag hoppas Magnus har möjlighet att vara med. Vi ska ha samtal kring apl.

 

Pass2:
Tis 6/2. Arbete med veckouppgifterna Unikum.
Vi fortsätter med "Utan el stannar Sverige" från förra veckan.

Vecka 07:

 

Pass1:
Mån 12/2. (Friluftsdag. Lektionen inställd.) ObsObs!! Fliluftsdagen inställd, flyttad till måndag v11.
Lektion som vanligt. 
Vi tittar lite mer på apl-utbildningen från Skolverket. Vi ska inte igenom allt men det är viktigt att få ett bra tänk inför praktiken!
Hoppas Magnus har möjlighet att vara med någon del av lektionen.

 

Pass2:

Tis 13/2.
Vi arbetar med avsnittet "Utan el stannar Sverige" och tillhörande uppgift.
Jag tänkte göra en genomgång av elsäkerhet. Alla bör delta.
Senare, om någon vecka, kommer vi att göra en praktisk övning och tillverka en skarvsladd.

/

 

Vecka 8:


Pass1: Mån 19/2.

Jag tänkte att vi denna vecka lägger både apl-handledarkur och nya avsnitt åt sidan.
Vi ska göra en övning i elsäkerhet, prova på kopplingsövning och lära känna verktyg och sätt att arbeta och kontrollera funktion.
Vi ska göra var sig jordad skarvsladd.

Det vore jättebra om alla eller så många som möjligt under veckan, försökte göra klar någon eller några av de veckouppgifter som inte är klara!

 

Pass2: Tis 20/2.
Vi fortsätter med kopplingsövningen.

 

Vecka 9: Sportlov.

 

Vecka 10:


Pass1: Mån 5/3.

Välkomna tillbaka!
Hoppas ni haft ett bra lov!
Vi ska fortsätta med kopplingsövningen.
De som är klara med den fortsätter med veckouppgifterna.

 

Pass2: Tis 6/3.
Kopplingsuppgifter och göra klar veckouppgifter.

 

 

Vecka 11:


Pass1: Mån 12/3.

Friluftsdag!
Ingen lektion i Männ ind.

 

Pass2: Tis 13/3.

Vi ska som del i avsnittet om elsäkerhet göra klar våra skarvsladdar. 
Glöm inte Elsäkerhetspocket och dator!
När skarvsladden är monterad, testad och klar fortsätter vi med veckouppgifter.
Vår bitr rektor Annelie kommer att under denna lektion besöka oss.

För några veckor sedan tittade vi, som en förberedelse inför kommande praktikperioder på avsnitt ur kursen om apl-hanledning, (www.aplhandledare.skolverket.se). Det går alldeles utmärkt att om man så vill, själv skaffa konto, logga in, titta på materialet och kanske även arbeta med deras frågor.
Vi ska i och för sig lite senare titta på några ytterligare avsnitt ur filmdelen av kursen.

 

 

Vecka 12:

 

Pass1: Mån 19/3.

Välkomna till en ny vecka, sol, kanske, fågelkvitter, friskhet i luften. Kung Bore börjar släppa sitt tag om oss.
Våren är i antågande.

I höstas arbetade vi med arbetsmiljö och med en föreskrift från Arbetsmiljöverket som heter "Organisatorisk och social arbetsmiljö", Afs 2015:4. Man talade tidigare om "psykosocial" arbetsmiljö där "social" handlade om samspelet med miljön, med mäniskorna omkring och med krav av olika slag. "Psyko" avsåg miljöfrågor som ansågs komma inifrån individen; det är ett begrepp som är borttaget från reglerna från 1/4 2016, tror jag.
Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett viktigt område och ett spännande område. Ganska stor del av klassen är inte igenom det avsnittet. Vi ska se på ett litet filmklipp. https://www.youtube.com/channel/UCnvYHaLHSqcdj1cTz-FVlAg . Det är några minuter.

 

Pass2: Tis 20/3.

Vi fortsätter med att göra klar skarvsladd, göra klar uppgiften vi arbetar med och göra uppgiften Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Samtliga elever har åtminstone någon uppgift som inte är klar.

 

 

 

Vecka 13:

Pass1: Mån 26/3.

Vi har påskvecka!
Sommartid, är lite trötta av att kliva upp en timme tidigare; vi han istället se fram mot ljusare kvällar.

Jag ser att fler lämnat veckouppgifter till rättning och jag har fått in fler uppgifter! Jätteroligt att se det, att allt fler inte slår ifrån sig med uppfattningen att det är tråkigt eller svårt... Mycket av det vi gör i detta ämne finns nästan dagligen i den allmänna debatten, i tidningar, i nyhetsprogram.

- Den som är klar med skarvsladd och veckouppgifter läser igenom uppslag i Faktaboken 74-75, "Informationsergonomi". Det blir inget frågeblad på detta avsnitt.
Informationsergonomi är ett väldigt viktigt område. Boken nämner "Three Mile Island" som var ett kärnkraftverk USA där informationen var för omfattande för att de som just då var ansvariga driftoperatörer 1979, skulle klara av att tolka och hantera. Det ledde till en kärnkraftsolycka.

-Vi ska göra klar skarvsladdarna som en av få praktiska övningar.
-Därefter fortsätta med veckouppgifter och inte glömma Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett viktigt område och ett spännande område. Ganska stor del av klassen är inte igenom det avsnittet.

-Jag hoppas att vi när vi kommer till maj ska kunna göra ett studiebesök i Falu Gruva, titta på industrihistoria.

 

Pass2: Tis 27/3.

Vi fortsätter med måndagens arbete.

/

Vecka 14:

Påsklov!

 

Vecka 15:

Mån 9/4.
Ny lektionstid måndagar fr o m idag: 8.50-9.50.
Klassen kommer att ha mentorstid 8.30-8.50.


Vi fortsätter med veckouppgifterna och gör därefter uppgifterna "Organisatorisk och social arbetsmiljö", del1 och del2.
Läsa igenom avsnittet om "Informationsergonomi", sid 74-75 i faktaboken.

Vi har videofilmer/klipp i de olika veckouppgifterna vi arbetat med. Många har inte hunnit titta på alla. Det är en bra repetition att gå tillbaka till resp område vi arbetat med och titta på filmer!

 

Tis 10/4.

Fortsätter med elsäkerhet, göra klar skarvsladd.
Fortsätta med uppgifterna från igår måndag.

 

Vecka 16:

Mån 16/4.
Lektionstid 8.50-9.50. (Mentorstid 8.30-8.50)


Jag tänkte försöka kort gå igenom Arbetsrätt.
Det man kallar Arbetsrätt är ett system av lagar som behandlar arbetsförhållanden och reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsmiljölagen vi arbetat med är en av lagarna i Arbetsrätten.
Jag ska försöka beröra några fler som är viktiga att åtminstone något veta hur de fungerar.
Tillagt efter lektionen 15 apr:
Uppgift, "Arbetsrätt" som innehåller några rader text samt som bilaga kopia på blad vi titta på under genomgång, "Arbetsrätt.pdf". Läs
gärna igenom bladet.

 

Efter genomgången fortsätter vi med uppgifter enl tidigare, skarvsladd, veckouppgifter o s v.


Vi har videofilmer/klipp i de olika veckouppgifterna vi arbetat med. Många har inte hunnit titta på alla. Det är en bra repetition att gå tillbaka till resp område vi arbetat med och titta på filmer!

Vi hade uppe i början på höstterminen filmen  Här har du ditt liv . (https://www.youtube.com/watch?v=wtLmHppXGHM)  Klicka gärna på länken och titta lite på filmen om ni är klara med allt övrigt!

Tis 17/4.

Fortsätter med elsäkerhet, göra klar skarvsladd.
Fortsätta med uppgifterna från igår måndag.

 

Vecka 17:

Mån 23/4.
Glöm inte: Ny lektionstid 8.50-9.50. (Mentorstid 8.30-8.50)


Vi har kvar att gå igenom Företagsformer.

Jag tänkte inte gå igenom nytt idag; den som vill och är intresserad och klar med övriga uppgifter får gärna surfa om företagsformer, läsa material själv. Nyttig läsning.

Vi ska fortsätta vi med tidigare uppgifter, skarvsladd, veckouppgifter o s v.


Vi har videofilmer/klipp i de olika veckouppgifterna vi arbetat med. Många har inte hunnit titta på alla. Det är en bra repetition att gå tillbaka till resp område vi arbetat med och titta på filmer!

Vi hade uppe i början på höstterminen filmen  Här har du ditt liv . (https://www.youtube.com/watch?v=wtLmHppXGHM)  Klicka gärna på länken och titta lite på filmen om ni är klara med allt övrigt!

Tis 24/4.

Fortsätter med elsäkerhet, göra klar skarvsladd.
Fortsätta med uppgifterna från igår måndag.

 

Vecka 18:

Mån 30/4 och Tis 1/5 är vi lediga.

 

Vecka 19:

Mån 7/7.
Glöm inte: Ny lektionstid 8.50-9.50. (Mentorstid 8.30-8.50)


Vi har kvar att gå igenom lite om Handel med omvärlden.

Varför bedriva handel med varor och tjänster med omvärlden, med andra länder?

Ett bildspel från Kommerskollegium ("National board of trade, Sweden"). Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik

Uppgift: "Handel_Varför handel?" finns nedan med lite material att läsa igenom. Inga frågor att redovisa.

Därefter:
Vi ska fortsätta vi med tidigare uppgifter, skarvsladd, veckouppgifter o s v.


Vi har videofilmer/klipp i de olika veckouppgifterna vi arbetat med. Många har inte hunnit titta på alla. Det är en bra repetition att gå tillbaka till resp område vi arbetat med och titta på filmer!

Vi hade uppe i början på höstterminen filmen  Här har du ditt liv . (https://www.youtube.com/watch?v=wtLmHppXGHM)  Klicka gärna på länken och titta lite på filmen om ni är klara med allt övrigt!

 

Tis 8/5.

Fortsätter med elsäkerhet, göra klar skarvsladd.
Fortsätta med uppgifterna från igår måndag.

 

 

Vecka 20:

Mån 14/5.
Glöm inte: Ny lektionstid 8.50-9.50. (Mentorstid 8.30-8.50)


Vi ska idag ägna lite tid åt att gå igenom företagsformer.

I en klass med framför allt yrkeselever kommer säkert åtminstone någon att någon gång starta en egen verksamhet, arbeta, göra arbeten på någons uppdrag eller tillverka något på sitt eget uppdrag och sälja.
Det blir ett lite annat sätt att arbeta än att vara anställd, att arbeta åt någon mot lön.

Veckans uppgift innehåller några länkar och heter "Företagsformer".
Inga nya inlämningsuppgifter denna vecka.

 

Tis 15/5.

Fortsätter med elsäkerhet, göra klar skarvsladd.
Fortsätta med uppgifterna från igår måndag.

Målsättning att bli klar med så många uppgifter som möjligt; och, förståss, lära så mycket som möjligt.

 

 

Vecka 21:

Mån 21/5.
Glöm inte: Ny lektionstid 8.50-9.50. (Mentorstid 8.30-8.50)

Den här veckan ska vi i första hand ägna åt att göra klar veckouppgifter.
Ev använder vi en del av måndagslektionen till film.

 

 

Tis 22/5.

Göra klar skarvsladd., göra klar veckouppgifter.

Målsättning att bli klar med så många uppgifter som möjligt; och, förståss, lära så mycket som möjligt.

 

 

 

Vecka 22:

Mån 28/5.
Glöm inte: Ny lektionstid 8.50-9.50. (Mentorstid 8.30-8.50

Vi ägnar tiden åt att göra klar veckouppgifter.

 

 

Tis 29/5.

Göra klar skarvsladd., göra klar veckouppgifter.

Målsättning att bli klar med så många uppgifter som möjligt; och, förståss, lära så mycket som möjligt./

/

 

Uppgifter

 • Farliga ämnen, kemikalier

 • Sid 6-16 i faktaboken. Inledning till Arbetsmiljö

 • Utan el stannar Sverige

 • Arbetsrätt

 • Handel_Varför handel ?

 • Introduktion till kursen

 • SAM - återblick och repetition

 • Inl del s 24-25, om Skyddsombud

 • Skyddsombud

 • Datorarbetsplatsen

 • Farliga ämnen

 • Elektriska och magn fält Tobias Å

 • Sid 13-23 i Faktaboken. Något om arbetsmiljöarbete.

 • Utan el stannar Sverige

 • (***Vad skall du göra vid elolycka?***)

 • Hur skyddar vi oss mot elström?

 • Strålning

 • Buller

 • Mobbning o kränkande särbehandling

 • Klimatet inomhus

 • Elsäkerhet mm

 • Företagsformer

 • Vibr del1 av 2

 • Vibr del 2 av 2

 • Om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 • Belastningsergonomi

 • Hygien

 • Hygien

 • Uppgift sid 20_23

 • Syn

 • Vibr

 • Org o soc arb mljo

 • Elektriska o magn fält

 • Elektriska o magn fält

 • Brandrisker

 • Studiebesök 02_08

 • Vecka1

 • Vecka2

 • Grupp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: