👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Revolutionernas tid 8a

Skapad 2017-09-12 11:09 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 7 – 9 Historia
Två revolutioner ledde fram till att folket fick mera makt. De idéer om rättvisa och jämlikhet som fördes fram under de här revolutionerna lever kvar än idag. En tredje revolution var när maskinerna tog över arbete som människor tidigare hade gjort för hand. Det är en av de största förändringarna i människans historia.

Innehåll

Syftet med området

Du ska utveckla dina kunskaper om amerikanska och franska revolutionen samt den industriella revolutionen.

Utveckla förmågan att analysera vad som ledde fram till dessa revolutioner, vad som hände under revolutionerna och vad konsekvenserna blev. 

Vad har dessa revolutioner betytt för vår tid?

Du ska utveckla förmågan att använda historiska begrepp när du talar om revolutionerna.

Centralt innehåll och kunskapskrav

Arbetsområdet kommer att handla om:

 • Franska revolutionen
 • Triangelhandeln
 • Jordbruksrevolutionen
 • Industriella revolutionen

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Revolutionens tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om den franska och den industriella revolutionen.
Eleven har goda kunskaper om den franska och den industriella revolutionen
Eleven har mycket goda kunskaper om den franska och den industriella revolutionen.
Orsaker - konsekvenser
Eleven visar det genom att redogöra för någon orsak till och konsekvens av dessa revolutioner. För att förklara detta använder du något exempel på hur denna orsak eller konsekvens spelar in i revolutionen.
Eleven visar det genom att redogöra för några orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner. För att förklara detta använder du några exempel på hur dessa orsaker eller konsekvenser spelar in i revolutionen.
Eleven visar det genom att redogöra för flera orsaker till och konsekvenser av dessa revolutioner. För att förklara detta använder du flera exempel på hur dessa orsaker eller konsekvenser spelar in i revolutionen.
Tidslinjer
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under industriella revolutionen och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under industriella revolutionen och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under industriella revolutionen och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Du använder oftast något historiskt begrepp på rätt sätt.
Du använder historiska begrepp på rätt sätt.
Du använder flera olika historiska begrepp på rätt sätt.